Opis produktu

Lekarz specjalista psychiatra dorosłych. Terapeuta w nurcie behawioralno-poznawczym, w trakcie przygotowań do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Behawioralno- Poznawczej, stosujący w razie potrzeby elementy terapii schematów.

Absolwentka I Wydziału Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz 4-letniej Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT.

Znajomość specyfiki pracy z osobami z różnymi problemami natury psychicznej zdobyta w trakcie szkoleń i kursów specjalistycznych oraz  m.in.:

  • w Oddziale Psychiatrycznym i Poradni przy Szpitalu Bielańskim,
  • w Oddziale Leczenia Nerwic przy Szpitalu Nowowiejskim,
  • w Poradni Leczenia Uzależnia od Alkoholu i Współuzależnionych w Warszawie,
  • w Oddziale Psychiatrycznym Dziecięcym w Warszawie.

Kilkuletnia praktyka prywatna. Jako lekarz psychiatra pracuje od 2010 roku, jako psychoterapeuta od 2015 roku.

W Centrum CBT w Poradni dla Dorosłych:

  • prowadzi diagnozę i terapię osób dorosłych z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, osobowości, zaburzeń snu, doświadczających kryzysów życiowych i zawodowych i związanymi z tym problemów adaptacyjnych,
  • podejmuje się pomocy osobom doświadczającym problemów w kontaktach z ludźmi i kryzysów w relacjach,
  • pomaga przezwyciężyć poczucie osamotnienia, zagubienia, pustki, a także zwątpienia we własne siły i trudne emocje,
  • oferuje wsparcie dla osób chorujących psychicznie, pomoc psychologiczną dla kobiet w ciąży, okresie poporodowym oraz dla młodych rodziców.