Opis produktu

famaleLekarz psychiatra osób dorosłych. Obecnie w trakcie specjalizacji oraz szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej PTTPB.

Doświadczenie zawodowe zdobywa w IV Klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz podczas licznych staży wymaganych do ukończenia szkolenia lekarskiego (oddziały dzienne psychiatryczne, oddział nerwic, zespół leczenia środowiskowego). W historii zawodowej datuje okres pracy w Poradni Leczenia Uzależnień i Osób Współuzależnionych oraz w placówkach o charakterze poradni prywatnych.W swojej pracy spotyka się zarówno z pacjentami mającymi pierwszy kontakt z opieką psychiatryczną, czasami wymagającymi jedynie doraźnej pomocy, jaki i pacjentów z wieloletnimi problemami natury psychicznej.

W Centrum CBT w Poradni dla Dorosłych:

  • prowadzi diagnozę i terapię osób dorosłych z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, osobowości, zaburzeń snu, doświadczających kryzysów życiowych i zawodowych i związanymi z tym problemów adaptacyjnych,
  • podejmuje się pomocy osobom doświadczającym problemów w kontaktach z ludźmi i kryzysów w relacjach,
  • pomaga przezwyciężyć poczucie osamotnienia, zagubienia, pustki, a także zwątpienia we własne siły i trudne emocje,
  • oferuje wsparcie dla osób chorujących psychicznie, pomoc psychologiczną dla kobiet w ciąży, okresie poporodowym oraz dla młodych rodziców.