Opis produktu

Lekarz specjalizujący się w psychiatrii osób dorosłych. Na co dzień pracuje i zajmuje się pacjentami w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego, gdzie również prowadzi interwencje w stanach nagłych w ramach Izby Przyjęć Psychiatrycznej oraz konsultuje pacjentów w pozostałych oddziałach szpitalnych. Swoje doświadczenie zawodowe wzbogaca udziałem w licznych konferencjach oraz kursach specjalizacyjnych.

W swojej pracy szczególną wagę przywiązuje do swobodnej atmosfery pełnej empatii i zrozumienia, zwraca uwagę na indywidualne podejście do pacjenta. Stale współpracuje z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji, aby zapewnić każdemu pacjentowi jak najlepszą opiekę.

W Centrum CBT w Poradni dla Dorosłych:

  • prowadzi diagnostykę oraz psychoedukację osób z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami snu, chorobą afektywną dwubiegunową, zespołem nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD), zespołem Aspergera, autyzmem,
  • pomaga osobom doświadczającym kryzysów życiowych i zawodowych.