Opis produktu

agnieszka-garanty

Mgr psychologii, certyfikowany terapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat nr 679), posiada kwalifikacje zawodowe mediatora rodzinnego nadane przez Klinikę Konfliktu, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej (PTTPB). Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (kierunek psychologia, specjalność psychologia kliniczna i osobowości) oraz czteroletniej szkoły psychoterapii w nurcie poznawczo – behawioralnym „Centrum CBT”.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Prywatnym Ośrodku Psychoterapii, Integracyjnym Ośrodku Wsparcia, na stażu klinicznym w Państwowym Zakładzie Psychiatrii i na grupach terapeutycznych poświęconych tematyce dorosłych dzieci alkoholików.

W pracy terapeutycznej integruje klasyczne podejście poznawczo – behawioralne z elementami terapii schematu.

Pracuje pod stałą superwizją i bierze udział w szkoleniach nieustannie doskonaląc swój warsztat terapeutyczny.

W Centrum CBT w Poradni dla Dorosłych:

  • zajmuje się indywidualną terapią osób dorosłych z zaburzeniami odżywiania, nastroju, zaburzeniami lękowymi i osobowości,
  • pomaga osobom, które znalazły się w kryzysie życiowym, dokucza im niskie poczucie własnej wartości, doświadczają bólu emocjonalnego i poczucia pustki lub osamotnienia, mają problemy w radzeniu sobie ze stresem, cierpią z powodu trudności w budowaniu bliskich relacji z partnerem lub rodziną.