Opis produktu

Psycholog, certyfikowany  psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPiB nr 432). Aktualnie w trakcie ubiegania się o certyfikat terapeuty schematu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie na Oddziale Psychiatrii Wieku Rozwojowego,  w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPiB).

W Centrum CBT w Poradni dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni dla Dorosłych:

  • pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi; prowadzi psychoterapię osób doświadczających zaburzeń lękowych, nastroju oraz osób z diagnozą zaburzeń osobowości,
  • pomaga osobom doświadczającym trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, osiąganiu osobistych celów, doświadczających kryzysów życiowych, zmagających się ze stresem oraz niską samooceną,
  • zajmuje się terapią zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji (zaburzenia lękowe, depresyjne, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia opozycyjno-buntownicze);
  • pracuje psychoedukacyjnie z rodzicami.

Prowadzi konsultacje w języku angielskim.