Informacje i zapisy: poradnia_wolodyjowskiego@cbt.pl, tel.  22 853 20 50, 507 130 919,

 

Trening przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów.

W trakcie zajęć uczestnicy pracują nad swoimi problemami, poprzez różne formy ćwiczeń nastawionych na kształtowanie umiejętności społecznych z elementami technik relaksacyjnych.

Organizacja:

  • Zajęcia są prowadzone przez dwóch trenerów,
  • Przed rozpoczęciem pracy w grupie, wymagana jest konsultacja do grupy z trenerem. Na spotkanie zapraszamy rodzica z dzieckiem. Czas trwania spotkania do 60 minut,
  • Zajęcia dla dzieci odbywają się raz w tygodniu. Jedno spotkanie treningowe trwa do 70 minut,
  • Po zakończonym treningu organizowane są indywidualne spotkania rodzica z trenerem. Czas trwania spotkania do 30 minut.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, stworzyliśmy dla Państwa możliwość kontaktu trenera TUS z wychowawcą, pedagogiem dziecka celem głębszego przyjrzenia się trudnościom i zasobom dziecka, a także określenia planu pracy, oddziaływań potrzebnych do wywołania zmiany.

Trenerzy TUS dysponują dla Państwa terminami konsultacji, które mają służyć bieżącemu omawianiu procesu jaki zachodzi w dziecku na spotkaniach grupowych, postępów, trudności. Spotkanie to czas na szukanie jego mocnych stron i zasobów.

Liczebność grupy: 6 – 8 osób

Miejsce:

Siedziba Poradni dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT, Warszawa ul. Wołodyjowskiego 74 (przy metrze Wilanowska)