Kierownik szkolenia:

prof. nadzw. dr hab. Aneta Borkowska

Forma zajęć:

3 zjazdy obejmujące po 20 godzin wykładowych (łącznie 60 godzin wykładowych),  sobota – niedziela, godz. 9.00 – 18.00

Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Edycja 11 (lista rezerwowa)

 • blok I – 28-29 kwietnia 2018 r.
 • blok II – 12-13 maja 2018 r.
 • blok III – 16-17 czerwca 2018 r.

Miejsce zajęć:

Warszawa

Program:

 • Podstawy neuroanatomii (pień mózgu, międzymózgowie, struktury podkorowe, bruzdy i zakręty na powierzchni grzbietowo-bocznej, przyśrodkowej i podstawnej, połączenia).
 • Znaczenie funkcjonalne głównych neuroprzekaźników.
 • Zintegrowanie i specjalizacja funkcjonalna ośrodkowego układu nerwowego.
 • Rozwój mózgowia w ontogenezie:  procesy prawidłowego rozwoju, – czynniki modyfikujące i zniekształcające rozwój w okresie prenatalnym, okołoporodowym i postnatalnym
 • Plastyczność mózgu dziecka i jej przejawy w patologii mózgowia.
 • Schemat badania neuropsychologicznego dziecka w ujęciu eksperymentalno – klinicznym, znaczenie i funkcje diagnozy neuropsychologicznej w zależności od etiologii i mechanizmów patologii mózgu.
 • Metody oceny funkcji ruchowych i percepcyjnych (wzrokowych, słuchowych, somestetycznych) oraz ich interpretacja, objawy agnostyczne u dzieci, neuronalne podłoże symptomów.
 • Metody oceny funkcji mnestycznych, objawy trudności i zaburzeń procesu pamięci oraz uczenia się, ich neuronalne podłoże.
 • Metody oceny funkcji uwagowych, zróżnicowanie objawów w zależności od lokalizacji patologii mózgowej.
 • Metody oceny funkcji wykonawczych, analiza zależności pomiędzy funkcjami wykonawczymi, a dysfunkcjami czołowymi.
 • Zaburzenia rozwoju systemu językowego, metody oceny.
 • Znaczenie prawej półkuli w realizacji funkcji językowych.
 • Neuropsychologia zaburzeń rozwojowych: dysleksja rozwojowa, ADHD, autyzm, FAS.
 • Podstawy rehabilitacji neuropsychologicznej dziecka.

Uczestnicy otrzymują materiały w formie elektronicznej.

Cena:

1960 zł/osoba.

Istnieje możliwość płatności w ratach – I rata 700 zł, II, III  rata po 630 zł.

Prowadzący: dr hab. Aneta Rita Borkowska, prof. UMCS, psycholog, specjalizuje się w zakresie neuropsychologii rozwojowej. Pracuje w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS. Jest autorką i redaktorem publikacji książkowych m.in. „Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej”,  „Neuropsychologia kliniczna dziecka”, „Podstawy neuropsychologii klinicznej”, artykułów naukowych na temat ADHD, dysleksji rozwojowej, rozwojowych zaburzeń językowych i zróżnicowanych objawów behawioralnych po nabytych uszkodzeniach mózgu u dzieci. W obszarze praktyki psychologicznej zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną dzieci z różnymi formami patologii zachowania oraz terapią neuropsychologiczną dzieci po uszkodzeniach mózgu i z zaburzeniami językowymi. Prywatnie kocha koty (wszystkie, a zwłaszcza pięć swoich: Lemisława, Przybysza, Melanię, Wojtka i Kanapkę), jazz oraz  góry o każdej porze roku.

POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy – Neuropsychologia Dziecka 2017

Informacje i zapisy: eczajka@cbt.pl, tel.: 22 428 44 26
POBIERZ
POBIERZ

Regulamin płatności CBT EDU

POBIERZ