Informacje i zapisy: eczajka@cbt.pl, tel.: 22 428 44 26

 

Miejsce i czas trwania

Zajęcia odbywają się w Warszawie, w salach wykładowych Szkoły Psychoterapii Centrum CBT przy ul. Wołodyjowskiego 74A.

Spotkania mają miejsce raz w miesiącu, w godzinach 9-18
Łącznie 70 godzin dydaktycznych.

Cel i zakres szkolenia

Warsztaty dla osób zajmujących się pomocą psychologiczną, mediacją, doradztwem i psychoterapią

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest uznanym kierunkiem terapeutycznym, którego skuteczność w leczeniu zaburzeń psychicznych potwierdzona jest wynikami licznych badań.

W Polsce od 10 lat można kształcić się w tej terapii , także w Centrum CBT. Z różnych względów nie wszyscy jednak są zainteresowani uczestnictwem w czteroletnim szkoleniu zakończonym świadectwem ukończenia kursu pozwalającym o ubieganie się o certyfikat terapeuty poznawczo- behawioralnego. Niektórzy chcą przede wszystkim poznać warsztat terapeutyczny i stosować go z powodzeniem we własnej praktyce. Prezentowane warsztaty kierowane są właśnie do tych osób.

Program zawiera niezbędną do zrozumienia i skutecznego stosowania technik część teoretyczną. Większość czasu poświęcone jest na prezentację technik i strategii postępowania z pacjentem oraz ich praktycznym ćwiczeniu . Warsztaty odbywają się w małych grupach, po to aby każdy uczestnik miał możliwość praktycznego ćwiczenia w trakcie zajęć oraz mógł otrzymać informację zwrotną na temat prezentowanych przez siebie umiejętności. Jest to niezbędne aby w przyszłości móc skutecznie i z pożytkiem dla pacjentów stosować strategie terapii poznawczo- behawioralnej podczas pracy terapeutycznej.

Na warsztaty zapraszamy także tych, którzy mieli już kontakt z terapią poznawczo- behawioralną, wciąż jednak odczuwają niedosyt praktycznej wiedzy lub nie czują się pewnie w stosowaniu dyskusji przekonań, dialogu sokratejskim czy też w konstruowaniu eksperymentów behawioralnych. Warsztaty pozwolą w pełni zrozumieć istotę tych i innych wiodących w tej terapii interwencji oraz udoskonalić własne umiejętności ich stosowania.

Koszt

2250 zł/osoba

Istnieje możliwość płatności w ratach:
I rata – 650 zł
II, III, IV, V, VI – 320 zł

Program zajęć

Spotkanie I

  1. Główne założenia terapii poznawczo-behawioralnej wpływające na dobór technik w niej stosowanych.
  2. Konceptualizacja przypadków w terapii poznawczo- behawioralnej-zawartość i zasady konstruowania.
  3. Ćwiczenie umiejętności konceptualizacyjnych w oparciu o studia przypadków pacjentów.

Spotkanie II 

  1. Założenia terapii behawioralnej i jej techniki stosowane w terapii cbt – możliwości zastosowania w pracy z poszczególnymi zaburzeniami psychicznymi.
  2. Ćwiczenia doskonalące stosowanie metod behawioralnych ( między innymi- eksperymenty behawioralne, plany ekspozycyjne, systematyczna desensytyzacja, plany aktywności, modelowanie, strategie problem solving)

Spotkanie III 

  1. Techniki poznawcze w cbt część I.- prezentacja technik i ćwiczenie umiejętności ( między innymi -identyfikacja myśli wywołujących emocje, technika monitorowania myśli i emocji, monitorowanie zmienności przekonań, docieranie do przekonań pośredniczących i kluczowych, technika strzałki w dół, skalowanie, reatrybucja, dekatastrofizacja, analiza zysków i strat)

Spotkanie IV 

  1. Techniki poznawcze w cbt część II – prezentacja technik i ćwiczenie umiejętności (między innymi – poziomy przeformułowania schematu, dyskusja prawdziwości przekonań wraz z analizą jakości argumentów, dialog sokratejski, obrona swojej racji, dialog ja racjonalnego i ja nie radzącego sobie, kwestionowanie twierdzeń o powinności, zapis przekonania kluczowego, badanie genezy przekonania kluczowego).

Spotkanie V 

  1. Techniki doświadczeniowe i wyobrażeniowe w terapii cbt – praca z wczesnym dezadaptacyjnym schematem (EMS). W programie warsztatu prezentacja i ćwiczenie technik- puste krzesło, współczujące wyobrażenia, wizualizacja bezpiecznego miejsca, odgrywanie ról, wizualizacja sposobów radzenia sobie, dialogi wyobrażeniowe i wyobrażeniowa zmiana wczesnych wspomnień, pisanie terapeutycznych listów do siebie i innych.

Spotkanie VI

  1. Protokoły terapeutyczne w terapii poznawczo – behawioralnej. Spotkanie zamykające szkolenie z technik poznawczo- behawioralnych obejmuje stworzenie protokołów terapeutycznych dla omawianych przypadków zawierające plany terapii oraz wyszczególnienie niezbędnych do ich realizacji technik. Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję do zastosowania zdobytej podczas szkolenia wiedzy i utrwalenia kompetencji terapeutycznych. Umiejętność tworzenia protokołów terapeutycznych w znacznej mierze ułatwia prowadzenie efektywnej terapii poznawczo behawioralnej i pozwala na optymalne wykorzystanie jej możliwości.

Prowadzący

mgr Jędrzej Kosewski, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny i certyfikowany terapeuta ST.

POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy Techniki CBT

POBIERZ
POBIERZ

Regulamin płatności CBT EDU

POBIERZ