Obok działalności szkoleniowej i terapeutycznej Centrum CBT prowadzi także działalność popularyzatorsko-edukacyjną poprzez regularne udostępnianie publikacji własnych. Czasopismo „TPB” wydawane przez Centrum CBT skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych psychoterapią poznawczo-behawioralną. Każdy numer poświęcony jest osobnemu problemowi klinicznemu. Zawiera zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i opisy konceptualizacji przypadków i przeprowadzonych terapii, opatrzone komentarzem superwizorów terapii w nurcie poznawczo-behawioralnym.

tikiNa 9 Europejską Konferencję nt. Zespołu Tourete`a i Zaburzeń Tikowych, jaka miała miejsce 08-11.06.2016 w Warszawie przygotowaliśmy dwie pozycje książkowe: „Tiki. Podręcznik terapeuty” i „Tiki. Zeszyt ćwiczeń dla pacjenta” autorstwa: C. Verdellen, S. Kriens, I. van Costrum.