Czasopismo Terapia Poznawczo – Behawioralna

Ósme wydanie czasopisma dotyczy tematyki zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, które doczekały się w najnowszej klasyfikacji DSM-5 osobnego rozdziału. W terapii poznawczo-behawioralnej wypracowano zarówno konceptualizację OCD, jak i skuteczne metody pracy z jego objawami. W najnowszym wydaniu kwartalnika omówione zostały kwestie diagnostyczne, różnicowania w procesie diagnozy, rozumienia i postępowania terapeutycznego, poparte przykładami klinicznymi.

Czasopismo Terapia Poznawczo – Behawioralna

Siódme wydanie czasopisma poświęcone jest w całości zaburzeniom psychosomatycznym, stanowiącym ze względu na wysoki stopień skomplikowania, duże wyzwanie w pracy terapeuty. Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu tego typu zaburzeń została potwierdzona w licznych badaniach i publikacjach. W numerze, oprócz konceptualizacji przypadków i opisu prowadzonych terapii, zamieszczone zostały artykuły dotyczące współwystępowania zjawisk z obszarów intrapsychicznych i chorób somatycznych.

W 6 numerze czasopisma przedstawiamy opisy zaburzeń seksualnych, które są problemem nie tylko osób nimi dotkniętych, ale wpływają też na relacje partnerskie oraz ogólne funkcjonowanie zawodowe i społeczne. Psychoterapia poznawczo – behawioralna proponuje w tym zakresie interesujący i skuteczny sposób postępowania. Zapraszamy do zapoznania się opisami przypadków pracy z pacjentami  z zaburzeniami seksuologicznymi oraz artykułami

Piąty numer kwartalnika poświęcony został zaburzeniom lękowym. Lęk jest emocją towarzyszącą ludzkości od zarania dziejów, wokół której narosło wiele mitów, przesądów, a nawet uprzedzeń. Powszechność i dokuczliwość zaburzeń symptomatologicznych opartych na nadmiernym lub nieadekwatnym przeżywaniu lęku sprawiły, że idea ich efektywnego leczenia od początku stała się wyzwaniem dla terapeutów poznawczo – behawioralnych. W niniejszym wydaniu zaprezentowane zostały opisy przypadków oraz artykuły nawiązujące do szerokiego spektrum zaburzeń lękowych i przedstawiające różne metodologie pracy z osobami cierpiącymi na te zaburzenia.

Czwarte wydanie „Terapii Poznawczo Behawioralnej” przedstawia aktualne wyniki badań oraz koncepcje rozumienia zaburzeń odżywiania w paradygmacie poznawczo – behawioralnym oraz przykłady konceptualizacji problemów i terapii pacjentów z tymi zaburzeniami.

Trzeci numer kwartalnika „Terapia Poznawczo Behawioralna”zawiera opisy przypadków, przybliżające tematykę pracy z pacjentami z zaburzoną osobowością i  pokazuje przekrój trudności występujących w czasie prowadzenia terapii.

Numer zawiera również dwa artykuły zawierające bardzo istotne informacje oraz cenne wskazówki warsztatowe dla wszystkich chcących efektywnie prowadzić terapię zaburzeń osobowości.

Kolejny numer „Terapii Poznawczo Behawioralnej” poświęcony jest diagnozowaniu i psychoterapii depresji.
Znajdą w nim Państwo opisy przypadków ze szczegółową i wnikliwą  konceptualizacją oraz przebiegiem terapii opatrzone komentarzami superwizorów.

Numer zawiera także artykuły poruszające tematykę leczenia depresji u pacjentów z różnych grup wiekowych.

Pierwszy numer kwartalnika „Terapia Poznawczo Behawioralna”, poświęcony w całości zagadnieniom fobii społecznej. Zawiera cztery opisy przypadków terapii pacjentów z tym zaburzeniem z konceptualizacjami problemów oraz szczegółowym zapisem przebiegów terapii.

Każdy opis przypadku opatrzony jest komentarzem superwizora ułatwiającym Czytelnikowi optymalne  korzystanie z treści opisu. Ponadto w numerze znajdą Państwo trzy artykuły:

„Fobia społeczna od dzieciństwa do dorosłości”, „Fobie społeczne – modele poznawcze, strategie terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem technik behawioralnych” oraz „Neurobiologiczne mechanizmy lęku społecznego. Zastosowanie technik psychoterapii poznawczo – behawioralnej w leczeniu tego zaburzenia” dające wyczerpujący przegląd wiedzy na temat natury zaburzenia oraz metod jego leczenia.

Zapraszam do współtworzenia pisma poprzez nadsyłanie własnych opisów przypadków i artykułów tematycznych na adres redakcja@cbt.pl

Życząc owocnej lektury, serdecznie pozdrawiam

Dr n. med. Tomasz Srebnicki
redaktor naczelny

Zasady zakupu czasopisma Psychoterapia Poznawczo – Behawioralna
  • Centrum CBT EDU ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa
  • Poradni Osób Dorosłych Centrum CBT, ul. Marszałkowska 8 lok. 11, 00-590 Warszawa

Cena: 42 zł

Informacje o sprzedaży i reklamie: edu@cbt.pl, tel. 22 428 44 26

POBIERZ

Formularz zamówienia czasopisma

POBIERZ