Opis produktu

Psycholog, pracownik II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Był również pracownikiem Uniwersytetu SWPS.  Kierownik, wykonawca oraz opiekun grantów badawczych finansowanych ze środków MNiSW i NCN. Dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców. Przebywał na dwuletnim stypendium zagranicznym w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Hamburgu (Prof. Steffen Moritz). Ukończył szkolenie CBT z elementami terapii psychodynamicznej.

Autor wielu publikacji w najlepszych czasopismach z zakresu psychiatrii i psychologii klinicznej. Członek redakcji Psychiatry Research oraz Frontiers Psychiatry. Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą.

Zainteresowania naukowe i kliniczne przede wszystkim obejmują psychologiczne mechanizmy stanów ryzyka psychoz oraz zaburzeń psychotycznych. Interesuje się różnymi kontekstami rozwoju zniekształceń poznawczych, w tym rolą traumy i przywiązania w zaburzeniach psychotycznych.