Opis produktu

Adiunkt w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatra, terapeuta systemowy, w trakcie szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu terapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W Centrum CBT w Poradni dla Dzieci i Młodzieży:

  • zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia), zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD), zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych i innych zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń tikowych, całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm dziecięcy i zespół Aspergera).
  • prowadzi psychoterapię indywidualną i systemową psychoterapię rodzin.