Opis produktu

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, w trakcie szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu terapeuty poznawczo-behawioralnego. Ordynator Oddziału Dziennego Całościowych Zaburzeń Rozwoju w Garwolinie.

W Centrum CBT w Poradni dla Dzieci:

  • zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD), zaburzeń zachowania, zaburzeń tikowych, zaburzeń lękowych i innych zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywania (anoreksja, bulimia), całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm dziecięcy, zespół Aspergera).