Opis produktu

tomasz-srebnickiStarszy asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 83). Wykładowca w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU.

W Centrum CBT w Poradni dla Dzieci i Młodzieży:

  • zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci i młodzieży
  • prowadzi terapię poznawczo-behawioralną zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, zaburzeń tikowych, zaburzeń lękowych i innych zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń nastroju, anoreksji i bulimii
  • pracuje z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD) zaburzeniami zachowania oraz ich rodzinami
  • prowadzi terapię oraz treningi rodzicielskie dla rodziców dzieci z ADHD.