dr n. med. Tomasz Srebnicki

dr n. med. Tomasz Srebnicki

dr n. med. Tomasz Srebnicki

Psycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej (decyzja o uznaniu dorobku), certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 83) oraz certyfikowany superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 34). Ukończył studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Adiunkt w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nauczyciel akademicki, starszy asystent w Poradni Psychiatrycznej Samodzielnego Państwowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Jego zainteresowania kliniczne i naukowe w zakresie psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży obejmują realizację projektów ukierunkowanych na tworzenie narzędzi opartych na technologiach komputerowych do rehabilitacji funkcji poznawczych w zaburzeniach psychicznych wieku rozwojowego, zagadnienia zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych, zaburzeń tikowych i zespołu Tourette’a, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD), zachowań trudnych w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, w tym zespole Aspergera. Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu psychologii, psychoterapii i psychiatrii dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty i seminaria w szkołach ukierunkowane na opracowywanie programów naprawczych z zakresie zachowań trudnych.

Aktywność w Centrum CBT:

 • Wykładowca i superwizor w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU (całościowy 4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej)

 • Wykładowca i superwizor w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży

 • Wykładowca w szkoleniu z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

 • Prowadzi szkolenia i warsztaty tematyczne z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi

 • Prowadzi szkolenia w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT

 • Szkoli i prowadzi nadzór superwizyjny nad psychologami, psychoterapeutami i terapeutami środowiskowymi pracującymi w OŚOPiPDzMł

 • Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Terapia poznawczo-behawioralna”

 • W Poradni dla Dzieci i Młodzieży zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi terapię poznawczo-behawioralną pacjentów w wieku rozwojowym (również w języku angielskim) oraz superwizję psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, pracuje z dziećmi z ADHD, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami tikowymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".