dr n. o zdr. Anna Kaźmierczak-Mytkowska

dr n. o zdr. Anna Kaźmierczak-Mytkowska

dr n. o zdr. Anna Kaźmierczak-Mytkowska

Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, terapeuta systemowy. Odbyła szkolenie w zakresie terapii systemowej organizowanym przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Ukończyła studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Adiunkt dydaktyczny w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, starszy asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Jej zainteresowania kliniczne i naukowe w zakresie psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży obejmują zagadnienia zaburzeń więzi, zaburzeń odżywiania, zaburzeń afektywnych, zaburzeń neurorozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD) oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu (zespołu Aspergera), diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi, systemowej terapii rodzin. Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu psychologii, psychoterapii i psychiatrii dzieci i młodzieży.

Aktywność w Centrum CBT:

 • Pełni funkcję koordynatora programów stażowych (dla osób kształcących się w psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii środowiskowej dzieci i młodzieży), sprawuje nadzór merytoryczny nad programami grupowymi i warsztatowymi (treningi umiejętności społecznych, warsztaty umiejętności wychowawczych, warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD)

 • Wykładowca w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU (całościowy 4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej)

 • Wykładowca w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży

 • Wykładowca w szkoleniu z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

 • Prowadzi szkolenia i warsztaty tematyczne z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą

 • Prowadzi szkolenia w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT

 • Prowadzi szkolenia dla psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych pracujących w OŚOPiPDzMł

 • Pełni funkcję członka kolegium redakcyjnego czasopisma „Terapia poznawczo-behawioralna”

 • W Poradni dla Dzieci i Młodzieży zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci i młodzieży, w szczególności z zaburzeniami neurorozwojowymi  (ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu), prowadzi psychoterapię indywidualną z pacjentami prezentującymi objawy zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, ADHD i ich rodzicami, prowadzi trapię systemową rodzin

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".