Opis produktu

Doktorantka w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, terapeuta systemowy, psycholog kliniczny. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykładowca w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU.

W Centrum CBT w Poradni dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni dla Dorosłych:

  • zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD), całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm dziecięcy, zespół Aspergera), opóźnieniami rozwoju, upośledzeniem umysłowym,
  • prowadzi terapię systemową rodzin,
  • pracuje z pacjentami indywidualnymi i rodzinami.