Kamila Biernacka – Nowak

Psycholog, psychoterapeuta integracyjny

Kamila-Biernacka-Nowak

Ukończyła kierunek Społecznej Psychologii Klinicznej w  Uniwersytecie SWPS  w Warszawie, Studium Pedagogiczne w SWPS w Warszawie oraz czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia i  Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Jest dyplomowaną psychoterapeutką. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi w nurcie psychoterapii integracyjnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną w obszarach związanych z doświadczaniem kryzysów osobistych, DDA, współuzależnienia, pracy z osobami doświadczającymi przemocy, zaburzeń depresyjnych i lękowych.  Pani Kamila prowadzi także diagnozę w kierunku spectrum autyzmu, ADHD, trudności emocjonalnych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Ma za sobą kilkunastoletnią praktykę i doświadczenie pracy w różnych obszarach wsparcia m. in. w Sądzie Rodzinnym, jako kurator społeczny; w placówkach oświatowych: w Gimnazjum,  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie pracowała jako psycholożka, diagnostka, psychoterapeutka; w Fundacji prowadzącej wsparcie dla osób doświadczających przemocy oraz w innych placówkach medycznych oraz poradniach komercyjnych.