Opis produktu

jedrzej-kosewskiCertyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny i certyfikowany terapeuta schematu.
Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach specjalności terapia rodzin i małżeństw.

Ukończył szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center.
Posiada certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego (nr 201) Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz certyfikat terapeuty i superwizora terapii schematu wydany przez Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Schematu (ISST).

Uczestniczył też w stażu szkoleniowym w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii, poświęconym różnym formom pracy terapeutycznej z młodzieżą. Doświadczenie kliniczne w terapii problemów z lękiem, złością i depresją zdobył na oddziale nerwic oraz w praktyce prywatnej.

Prowadzi terapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych. Zajmuje się też szkoleniami z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematu, głównie dla profesjonalistów.