Opis produktu

Psycholog i psychoterapeuta, ukończył psychologię na SWPS w Warszawie, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w diagnozie i psychoterapii. Terapeuta w poradniach zdrowia psychicznego, poradniach leczenia uzależnień oraz ośrodkach terapeutyczno-resocjalizacyjnych. Biegły sądowy w dziedzinie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Ważniejsze szkolenia

  • „Studium Pomocy Psychologicznej”  w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie,
  • „Hipnoza w psychoterapii, pomocy psychologicznej, poradnictwie i medycynie” w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie,
  • „Studium Terapii Uzależnień szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin” w Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień,
  • „Całościowy kurs terapii  poznawczo-behawioralnej”atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej w Szkole Psychoterapii  Centrum CBT

W Centrum CBT w Poradni dla dorosłych zajmuje się:

  • psychoterapią uzależnień,
  • psychoterapią zaburzeń lękowych,
  • psychoterapią zaburzeń depresyjnych,
  • psychoterapią osób przeżywających kryzysy życiowe, doświadczających niskiego poczucia wartości,
  • wsparciem terapeutycznym młodych dorosłych zmagających się z trudnościami w relacjach  i poszukujących swojego miejsca w życiu.