Opis produktu

Psycholog, doktorantka w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w trakcie szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu terapeuty poznawczo-behawioralnego. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

W Centrum CBT w Poradni dla Dzieci i Młodzieży:

  • zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, w szczególności z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm dziecięcy, zespół Aspergera), zaburzeniami tikowymi, zaburzeniami neurorozwojowymi, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD)
  • prowadzi funkcjonalną analizę zachowania i terapię behawioralną zachowań trudnych. W tym obszarze pracuje z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z upośledzeniem umysłowym, ADHD, z zaburzeniami i niepełnosprawnościami sprzężonymi
  • prowadzi treningi umiejętności społecznych i kontroli złości dla młodszych dzieci, a także indywidualne zajęcia (umiejętności społeczne, emocje, kontrola złości).