mgr Sylwia Syrokomska

mgr Sylwia Syrokomska

mgr Sylwia Syrokomska

Psycholog

Obecnie w trakcie państwowej specjalizacji (4-letniej) realizowanej przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w partnerstwie z Centrum CBT EDU w nurcie poznawczo- behawioralnym, prowadzącej do uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

W trakcie szkolenia w nurcie Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w Integri TSR.

Odbyła liczne szkolenia z zakresu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno- psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centrum CBT.  Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie – Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Edukacja Integracyjna i Włączająca, gdzie zdobyła uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego.

Diagnosta Skali Inteligencji Stanford- Binet 5

Certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)

Ambasadorka kampanii ,,Zobacz Znikam”  przeciwdziałającej samobójstwom dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Bródnowskim, Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie,  Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Była członkiem Zespołu prowadzącego badania podłużne: Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia. Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Pracowała jako psycholog w  szkołach i przedszkolach.

Stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany.

W Centrum CBT jest liderem Zespołu Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży 1 poziomu referencyjnego w ramach NFZ. Sprawuje nadzór nad psychologami, psychoterapeutami i terapeutami środowiskowymi pod względem merytoryczno- medycznym.

Udziela konsultacji diagnostycznych zaburzeń emocjonalnych, behawioralnych i rozwojowych dzieci i młodzieży, porad psychologicznych dla rodziców. Opracowuje kompleksowe plany pomocy terapeutycznej dziecku i rodzinie. Jest koordynatorem procesu terapeutycznego.

Prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo- behawioralnym dzieci, młodzieży i osób dorosłych doświadczających trudności w relacjach, z obniżoną samooceną, z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, z nieprawidłowo kształtującą się osobowością, samookaleczeniami i zaburzeniami neurorozwojowymi.

Regularnie poddaje swoją pracę superwizji i stale podnosi swoje kwalifikacje.

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".