Pawliczuk Witold

Wykładowca w szkole psychoterapii

Witold Pawliczuk

Absolwent studiów doktoranckich w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracował jako starszy asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i nauczyciel akademicki. Doświadczenie zdobywał w Poradni Psychiatrycznej Samodzielnego Państwowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Jest współtwórcą programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży w Oddziale Terapii Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie. Jest współautorem standardów merytorycznych opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na I, II i III poziomie referencyjności. Prowadził nadzór merytoryczny nad pierwszymi placówkami OSPiP CBT. Prowadzi superwizje OŚPiP w Ełku. Brał udział jako wykładowca i superwizor-aplikant w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży oraz jako wykładowca w szkoleniu z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży prowadzonym w Centrum CBT EDU w Warszawie. Jest wykładowcą w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU w Warszawie. W Poradni dla Dzieci i Młodzieży prowadzi superwizje, psychoterapie poznawczo-behawioralne dzieci i młodzieży oraz dorosłych, a także świadczy poradnictwo wychowawcze dla rodziców dzieci z ADHD. Prowadził również warsztaty umiejętności wychowawczych.

Obszarem jego zainteresowań są szkolenia w zakresie metod pracy z dziećmi z trudnościami i trudną młodzieżą oraz wsparcie psychologiczne i merytoryczne dla placówek socjalizacyjnych i terapeutycznych. Jego zainteresowania kliniczne obejmują zagadnienia zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń neurorozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD) oraz zaburzeń tikowych i zespołu Touretee’a. Jest autorem i współautorem licznych publikacji:

 • Pawliczuk W. „Definicje terminu „młodzież” – przegląd koncepcji” Postępy Nauk Medycznych 2006 XIX /6/311-315
 • Michalak K.K., Pawliczuk W. „Zaburzenia więzi u dzieci adoptowanych, z rodzin zastępczych oraz wychowanków domów dziecka” Klinika Pediatryczna 2007 1/4/ 7 – 22
 • Srebnicki T., Pawliczuk W. „ADHD u dorosłych” Neuroscience fakty 2010 1/1/42-46
 • Pawliczuk W. Kaźmierczak-Mytkowska A. „Zaburzenia psychiczne oraz potrzeby terapeutyczne dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2014 14/2/140-144
 • Pawliczuk W. Kiełbowicz S. „Przykłady zadań nietypowych” w: „Metody diagnozy na pierwszym etapie edukacyjnym” – podręcznik narzędzi diagnostycznych. Red: Radosław Kaczan, Piotr Rycielski, Krzysztof Rzeńca, Kamil Sijko 2015 s.71-125
 • Pawliczuk W., Łobodda K., Nowińska A. Trening Zastępowania Agresji: opis metody, jej skuteczność oraz zastosowanie w praktyce oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2015 15/1/33-37
 • Pawliczuk W. Poradnictwo dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w: „Poradnictwo psychologiczne” Red: Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska 2015 s. 82-107
 • Pawliczuk W. Poradnictwo psychologiczne w okresie adolescencji w: „Poradnictwo psychologiczne” Red: Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska 2015 s. 109-129
 • 9) Pawliczuk W.      Opis przypadku i przebiegu terapii pacjenta K.W. Terapia Poznawczo-behawioralna 2017 s. 86-103
 • 10) Pawliczuk W., Kaźmierczak – Mytkowska A., Srebnicki T., Wolańczyk T. Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach dziecka – przegląd badań epidemiologicznych Psychiatria Polska 2018 52(2) 345 – 353
 • 11) Pawliczuk W. Srebnicki T. Gdy objawy ADHD zaburzają więzi – opis przypadku pacjenta z problemem wybuchów złości. Terapia Poznawczo-behawioralna 2019 s. 91-109
 • 12) Pawliczuk W. Terapia behawioralna tików-teoria i praktyka Terapia Poznawczo-behawioralna 2020 s. 119-130
 • 13) Pawliczuk W. Interwencja kryzysowa w szkole w: „Interwencja kryzysowa” Red: Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska 2021 s. 147-169
 • 14) Pawliczuk W. Zaburzenia eliminacji (wydalania) w: „Standardy organizacyjne i standardy merytoryczne dla ośrodków I,II i III poziomu referencyjnego” Red. Anita Bryńska, Tomasz Wolańczyk i Agnieszka Słopień (w druku)
 • 15) Pawliczuk W. Zaburzenia związane z używaniem substancji lub nałogowymi zachowaniami w: „Standardy organizacyjne i standardy merytoryczne dla ośrodków I,II i III poziomu referencyjnego” Red. Anita Bryńska, Tomasz Wolańczyk i Agnieszka Słopień (w druku)
 • 16) „Toleruję nie akceptuję”-rozmowa z Witoldem Pawliczukiem Newsweek Extra Psychologia Nastolatka 6/2023 s. 46-50