Nowe szkolenia w Centrum CBT-EDU

Szanowani Państwo
Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do zapoznania się z nową oferta szkoleń z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, przygotowaną przez  Centrum CBT-EDU w Warszawie.

Powstała ona w odpowiedzi na projekt reformy, przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia, a dotyczącej systemu opieki psychiatryczno-psychologicznej nad rodziną, dziećmi i młodzieżą. W propozycji  tzw. stopniowego modelu opieki, kluczową rolę mają odgrywać następujące grupy zawodowe:

 1. Psychoterapeuci dzieci i młodzieży
 2. Terapeuci środowiskowi dzieci i młodzieży
 3. Psychologowie kliniczni dzieci i młodzieży.

 Efektami pracy członków zespołu roboczego przy MZ jest m.in. stworzenie specjalizacji Psychoterapia dzieci i młodzieży (z grupy specjalizacji mających zastosowanie w ochronie zdrowia) oraz opracowanie kwalifikacji rynkowej dla zawodu Terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży.

Psychoterapia dzieci i młodzieży – specjalizacja

Specjalizacja Psychoterapia dzieci i młodzieży jest prowadzona, tak jak inne specjalizacje w naszym kraju, przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Na jego stronie możecie Państwo odnaleźć program specjalizacji, jak również informacje dotyczące kryteriów, które umożliwiają uznawanie dorobku zawodowego lub naukowego w dziedzinie Psychoterapia dzieci i młodzieży. Uznanie tego dorobku przez Ministra Zdrowia upoważnia do ubiegania się o uzyskanie tytułu specjalisty bez powtarzania całej ścieżki kształcenia.

Jednym z podstawowych kryteriów pozwalających na uznanie dorobku, oprócz ukończenia całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego, jest wykazanie, że co najmniej 320 godzin zrealizowanego szkolenia dotyczyło zagadnień związanych z psychoterapia dzieci i młodzieży.  Do niego właśnie odnosi się zaproponowana przez zespół Centrum CBT-EDU oferta szkoleniowa.

Psychoterapia dzieci i młodzieży – szkolenia

 1. Podstawy psychoterapii zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego. Wybrane elementy wiedzy medycznej (40h)
 2. Praca z dziećmi i młodzieżą w modelu poznawczo-behawioralnym: teoria i praktyka (60h)

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń psychicznych  dzieci i  młodzieży (160h: 8 modułów po 20h), w tym:

 1. Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi oraz zaburzeniami związanymi z czynnikami stresowymi (wykorzystywanie seksualne, przemoc emocjonalna i fizyczna) (20h)
 2. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania dzieci i młodzieży (20h)
 3. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży (lęk uogólniony, lęk społeczny w dzieciństwie, fobia społeczna, lęk przed separacją w dzieciństwie, mutyzm wybiórczy, napady lęku panicznego, fobie proste) (20h)
 4. Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum obsesyjno-kompulsyjnego-OCD, zaburzenia tikowe, tricholtillomania, dermatillomania (excoriation skin disorder), dysmorfofobia (20h)
 5. Terapia samookaleczeń, tendencji samobójczych, problemów w kontroli gniewu, zaniżonej samooceny u dzieci i młodzieży (20h)
 6. Zaburzenia eksternalizacyjne dzieci i młodzieży – model i terapia w podejściu poznawczo-behawioralnym (20h)
 7. Zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera) u dzieci i młodzieży – zakres i możliwości stosowania technik poznawczo-behawioralnych (20h)
 8. Osobowość i jej zaburzenia w koncepcji poznawczo-behawioralnej, terapia schematu, terapia nieprawidłowo kształtującej się osobowości u młodzieży (20h)

Spotkania superwizyjne:

 1. Konceptualizacja i superwizja terapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym (moduły po 16 h)

Psychoterapia dzieci i młodzieży – plan zajęć

Zajęcia zostały skonstruowane i zorganizowane tak, by umożliwić Państwu udział:

 • w pojedynczych szkoleniach,
 • w pojedynczych modułach szkolenia Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń psychicznych dzieci i  młodzieży
 • w spotkaniach superwizyjnych,
 • w całościowym kursie pozwalającym na zdobycie szczegółowej wiedzy z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży (260h kursów oraz spotkania superwizyjne organizowane w modułach trwających 16h dydaktycznych każdy).

Terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży – kwalifikacje i szkolenia

Na naszej stronie możecie Państwo również odnaleźć informacje dotyczące kształcenia i uzyskiwania kwalifikacji Terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży.

W tym zakresie przygotowaliśmy dla Państwa 3 oferty szkoleń:

 1. Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży – szkolenie całościowe (365h)
 2. Planowanie i prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży – dla osób posiadających specjalizację psychoterapia dzieci i młodzieży lub psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (120h)
 3. Planowanie i prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży – dla osób posiadających specjalizację psychiatria dzieci i młodzieży (120h)
Serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel: 22 428 44 26 lub mailowo: edu@cbt.pl