Jak założyć nogę za głowę? O wyzwaniach w pracy nauczyciela

CELE:

Celem warsztatu jest zdobycie wiedzy o różnych rolach trenerskich i procesie grupowym podczas lekcji.

UCZESTNIK SZKOLENIA:

 • pozna swoje mocne i słabe strony;
 • dowie się o 8 rolach trenerskich i umiejętność ich wykorzystania na lekcjach;
 • pozna nowych sposobów budowania swojego autorytetu i warsztatu pracy;
 • rozpozna i adekwatnie zareaguje na zjawiska grupowe w klasie;
 • będzie lepiej radził sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

ADRESACI:

 • dyrektorzy szkół,
 • nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • rady pedagogiczne.

RAMOWY PROGRAM:

 1. Badanie swoich mocnych i słabych stron jako nauczyciela
 2. Różne role trenerskie w pracy nauczyciela i możliwość ich wykorzystania
 3. Przebieg procesu grupowego w klasie
 4. Diagnoza faz rozwoju grupy i ról grupowych
 5. Sposoby radzenia sobie ze zjawiskami grupowymi na lekcjach i przerwach (m.in. silna rywalizacja, doświadczanie przez uczniów porażki na forum, bunt, łamanie zasad, konflikt, prowokacja)

CZAS TRWANIA:

5-8 godzin dydaktycznych.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Kontakt:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
odn@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26