Jak założyć nogę za głowę? O wyzwaniach w pracy nauczyciela

CELE:

Celem warsztatu jest zdobycie wiedzy o różnych rolach trenerskich i procesie grupowym podczas lekcji.

UCZESTNIK SZKOLENIA:

 • pozna swoje mocne i słabe strony;
 • dowie się o 8 rolach trenerskich i umiejętność ich wykorzystania na lekcjach;
 • pozna nowych sposobów budowania swojego autorytetu i warsztatu pracy;
 • rozpozna i adekwatnie zareaguje na zjawiska grupowe w klasie;
 • będzie lepiej radził sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

ADRESACI:

 • dyrektorzy szkół,
 • nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • rady pedagogiczne.

RAMOWY PROGRAM:

 1. Badanie swoich mocnych i słabych stron jako nauczyciela
 2. Różne role trenerskie w pracy nauczyciela i możliwość ich wykorzystania
 3. Przebieg procesu grupowego w klasie
 4. Diagnoza faz rozwoju grupy i ról grupowych
 5. Sposoby radzenia sobie ze zjawiskami grupowymi na lekcjach i przerwach (m.in. silna rywalizacja, doświadczanie przez uczniów porażki na forum, bunt, łamanie zasad, konflikt, prowokacja)

CZAS TRWANIA:

5-8 godzin dydaktycznych.