Nauczyciel przeciwko złości i złośliwości ucznia

CELE:

 • rozumienie czym jest złość, agresja i zaburzenia zachowania,
 • umiejętność rozpoznawania różnych form agresji
 • umiejętność konstruktywnego reagowania na przejawy złości i agresji w zachowaniu ucznia,
 • znajomość procedur postępowania z wybuchami agresji impulsywnej,

ADRESACI:

 • Nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • rady pedagogiczne

RAMOWY PROGRAM:

 • Złość, agresja, zaburzenia zachowania – charakterystyka zjawisk i sposoby radzenia sobie z nimi w kontakcie indywidualnym z dzieckiem oraz poprzez interwencje w grupie szkolnej
 • Prowokacje – wykorzystanie konstruktywnej konfrontacji oraz metod samouspokajania
 • Procedury postępowania w sytuacji wystąpienia wybuchów agresji impulsywnej
 • Omówienie modeli leczenia zaburzeń zachowania (zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, poważnych zaburzeń zachowania) opartych na programach poznawczo–behawioralnych

CZAS TRWANIA:

5 godzin dydaktycznych

PROWADZĄCY:

mgr Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym pracowników oświaty w „Głosie Pedagogicznym”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej (praca z osobami zagrożonymi zachowaniami samobójczymi i niepełnosprawnością). Jest wykładowcą Szkoły Psychoterapii Centrum CBT.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Kontakt:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
odn@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26