Nauczyciel przeciwko złości

CELE:

 • rozumienie czym jest złość, agresja i zaburzenia zachowania,
 • umiejętność rozpoznawania różnych form agresji
 • umiejętność konstruktywnego reagowania na przejawy złości i agresji w zachowaniu ucznia,
 • znajomość procedur postępowania z wybuchami agresji impulsywnej,

ADRESACI:

 • Nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • rady pedagogiczne

RAMOWY PROGRAM:

 • Złość, agresja, zaburzenia zachowania – charakterystyka zjawisk i sposoby radzenia sobie z nimi w kontakcie indywidualnym z dzieckiem oraz poprzez interwencje w grupie szkolnej
 • Prowokacje – wykorzystanie konstruktywnej konfrontacji oraz metod samouspokajania
 • Procedury postępowania w sytuacji wystąpienia wybuchów agresji impulsywnej
 • Omówienie modeli leczenia zaburzeń zachowania (zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, poważnych zaburzeń zachowania) opartych na programach poznawczo–behawioralnych

CZAS TRWANIA:

5 godzin dydaktycznych

PROWADZĄCY:

mgr Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym pracowników oświaty w „Głosie Pedagogicznym”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej (praca z osobami zagrożonymi zachowaniami samobójczymi i niepełnosprawnością). Jest wykładowcą Szkoły Psychoterapii Centrum CBT.