Nie taki rodzic straszny! O efektywnych spotkaniach z rodzicami

CELE:

Celem warsztatu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, przydatnych w kontakcie między szkołą a rodzicami.

UCZESTNIK SZKOLENIA:

 • nauczy się planowania i przeprowadzenia efektywnego zebrania i spotkania indywidualnego z rodzicami;
 • pozna metody zwiększania motywacji rodziców do aktywności i współpracy;
 • pozna sposoby na dzielenie odpowiedzialności pomiędzy nauczycielami a rodzicami.

ADRESACI:

 • dyrektorzy szkół,
 • nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • rady pedagogiczne.

RAMOWY PROGRAM:

 • Zasady efektywnego kontaktu między rodzicami a szkołą
 • Badanie skuteczności dotychczas stosowanych sposobów porozumiewania się z rodzicami
 • Techniki i narzędzia efektywnej komunikacji
 • Przygotowanie celowego spotkania z rodzicami
 • Sposoby dzielenia zadań i odpowiedzialności między nauczyciela i rodziców
 • Elementy zwiększające motywację do współpracy
 • Działania nauczyciela i szkoły w sytuacji braku współpracy ze strony rodziców

CZAS TRWANIA:

5-8 godzin dydaktycznych.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.