Trudne emocje w życiu – jak rozumieć emocje i jak wspierać dzieci (i samego siebie) w ich przeżywaniu?

Cel:

Głównym celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy pracowników placówek oświatowych i opiekunów nt. natury reakcji emocjonalnych u dzieci, młodzieży i dorosłych oraz poszerzenie umiejętności regulowania nieprzyjemnych stanów emocjonalnych u młodych ludzi.

Ramowy program:

  1. Emocje, ich natura i rola w życiu człowieka.
  2. Wspieranie dziecka w trudnych emocjach – rola akceptowania, nazywania i poszukiwania akceptowalnych form ekspresji różnych stanów emocjonalnych.
  3. Napad emocjonalny – kroki postępowania w przypadku silnego pobudzenia emocjonalnego związanego z lękiem lub złością.
  4. Dbałość o większy spokój –  długoterminowe działania zmniejszające podatność na trudne emocje u dzieci i nastolatków

Czas trwania:

4-6 godzin dydaktycznych.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.