Trudne emocje w życiu – jak rozumieć emocje i jak wspierać dzieci (i samego siebie) w ich przeżywaniu?

Cel:

Głównym celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy pracowników placówek oświatowych i opiekunów nt. natury reakcji emocjonalnych u dzieci, młodzieży i dorosłych oraz poszerzenie umiejętności regulowania nieprzyjemnych stanów emocjonalnych u młodych ludzi.

Ramowy program:

  1. Emocje, ich natura i rola w życiu człowieka.
  2. Wspieranie dziecka w trudnych emocjach – rola akceptowania, nazywania i poszukiwania akceptowalnych form ekspresji różnych stanów emocjonalnych.
  3. Napad emocjonalny – kroki postępowania w przypadku silnego pobudzenia emocjonalnego związanego z lękiem lub złością.
  4. Dbałość o większy spokój –  długoterminowe działania zmniejszające podatność na trudne emocje u dzieci i nastolatków

Czas trwania:

4-6 godzin dydaktycznych.