Trudny uczeń – o co chodzi? Co jest trudne w tym trudnym uczniu?

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

  • dyrektorów szkół,
  • nauczycieli,
  • pedagogów i psychologów szkolnych i przedszkolnych.

ZAKRES SZKOLENIA

Warsztat ma na celu stawianie pytań, pobudzaniu do refleksji i szukaniu nie tylko jednej, jedynej „złotej” odpowiedzi dla wszystkich, ale szukaniu wielu odpowiedzi, tak jak wielu mamy uczniów w klasach. Każdy z uczniów jest inną historią , inną wielobarwną opowieścią. Stawiamy sobie za cel, żeby każda z naszych odpowiedzi była indywidualna i skrojona na miarę tego jednego niepowtarzalnego ucznia. Warsztat ma na celu budzić twórczy ferment w uczestnikach warsztatu, a nie tylko dawać gotowe receptury.
Warsztat ma na celu poszukiwanie źródeł problemów ucznia i tym samym odnajdywaniu rozumienia złożoności wewnętrznego świata dzieci, z którymi przychodzi nam pracować w szkole.

Warsztat będzie okazją do otwierania się również na swoje problemy i swoje ograniczenia, tym samym na możliwość przekraczania ich i na rozwój. Problemy ucznia , a zwłaszcza te, które nas dotykają , z którymi sobie nie radzimy mówią również o nas , są ekranem na którym maluje się to, co nas samych dotyka i boli.

FORMA

Jak na każdym warsztacie będziemy posługiwać się metodami aktywnymi, angażującymi uczestników poprzez wspólne wykonywanie ćwiczeń, czy zadań. Zajęcia mają charakter wykładowo-szkoleniowy.

PROGRAM SZKOLENIA

Warsztat będzie okazją do zaprezentowania studium przypadku trudnego ucznia. I nawet jeżeli nie znajdziemy natychmiastowych recept jak rozwiązać problem, to będziemy próbowali go zrozumieć. To wydaje się nam jedną z ważniejszych spraw w pomaganiu. Będziemy również poszukiwać skutecznych form pomocy, adekwatnych do tej indywidualnej historii.

Szkolenie obejmuje 4 godziny dydaktyczne.