Trudny uczeń – o co chodzi? Co jest trudne w tym trudnym uczniu?

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

  • dyrektorów szkół,
  • nauczycieli,
  • pedagogów i psychologów szkolnych i przedszkolnych.

ZAKRES SZKOLENIA

Warsztat ma na celu stawianie pytań, pobudzaniu do refleksji i szukaniu nie tylko jednej, jedynej „złotej” odpowiedzi dla wszystkich, ale szukaniu wielu odpowiedzi, tak jak wielu mamy uczniów w klasach. Każdy z uczniów jest inną historią , inną wielobarwną opowieścią. Stawiamy sobie za cel, żeby każda z naszych odpowiedzi była indywidualna i skrojona na miarę tego jednego niepowtarzalnego ucznia. Warsztat ma na celu budzić twórczy ferment w uczestnikach warsztatu, a nie tylko dawać gotowe receptury.
Warsztat ma na celu poszukiwanie źródeł problemów ucznia i tym samym odnajdywaniu rozumienia złożoności wewnętrznego świata dzieci, z którymi przychodzi nam pracować w szkole.

Warsztat będzie okazją do otwierania się również na swoje problemy i swoje ograniczenia, tym samym na możliwość przekraczania ich i na rozwój. Problemy ucznia , a zwłaszcza te, które nas dotykają , z którymi sobie nie radzimy mówią również o nas , są ekranem na którym maluje się to, co nas samych dotyka i boli.

FORMA

Jak na każdym warsztacie będziemy posługiwać się metodami aktywnymi, angażującymi uczestników poprzez wspólne wykonywanie ćwiczeń, czy zadań. Zajęcia mają charakter wykładowo-szkoleniowy.

PROGRAM SZKOLENIA

Warsztat będzie okazją do zaprezentowania studium przypadku trudnego ucznia. I nawet jeżeli nie znajdziemy natychmiastowych recept jak rozwiązać problem, to będziemy próbowali go zrozumieć. To wydaje się nam jedną z ważniejszych spraw w pomaganiu. Będziemy również poszukiwać skutecznych form pomocy, adekwatnych do tej indywidualnej historii.

Szkolenie obejmuje 4 godziny dydaktyczne.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.