Jak sobie radzić z agresywnym uczniem – zmiana sposobu myślenia i działania

Szkolenie skierowane jest do:

Dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych.

Forma:

Wykład

Program szkolenia:

  1. Omówienie przyczyn wywołujących zachowania agresywne uczniów z ukierunkowaniem na wpływ postawy i sposobów reagowania osoby dorosłej w szkole na nasilanie zachowań agresywnych.
  2. Omówienie sposobów zmiany postawy poprzez pracę nad własnymi przekonaniami.
  3. Opracowanie i wdrożenie na terenie szkoły systemu – modelu postępowania w sytuacjach pojawienia się agresji, służącego zmianie sposobu myślenia nauczyciela.
  4. Omówienie podstawowych metod oddziaływania, służących zmianie zachowania uczniów – praca na poziomie modyfikacji behawioralnej.

Szkolenie obejmuje 4 godziny dydaktyczne

Cena:

1300 zł/ grupa

Informacje:

tel.: 22 428 44 26, odn@cbt.pl