Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w klasie i w szkole

Szkolenie skierowane jest do:

Dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych

Zakres szkolenia:

Dzieci z ADHD są trudne – w wielu wypadkach, jako dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymagają dostosowania metod nauczania do swoich potrzeb. Z drugiej strony warto pamiętać, by udzielana dzieciom pomoc była dostosowywana do ich potrzeb. Służy to temu, aby dorośli nie wyręczali ich w obowiązkach, które są w stanie same wykonać – tak by ADHD nie stało się wymówką na życie.
W trakcie szkolenia omawiamy wypróbowany w praktyce (ponad 7 lat doświadczeń i współpracy z wieloma szkołami w Polsce) podstawowy model pracy z dzieckiem z ADHD na terenie klasy i szkoły.

Forma:

Zajęcia mają charakter wykładowo – warsztatowy

Program szkolenia:

  1. Wykład wstępny na temat ADHD – obraz kliniczny, typowe objawy, przyczyny (etiologia), częstość (epidemiologia), podstawy diagnozy i leczenia.
  2. Dlaczego z różnymi dziećmi trzeba pracować różnymi metodami – teoria i praktyka.
  3. Behawioralne i poznawcze techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD” (opcje ułatwienia, w trakcie warsztatu omawiane są konkretne techniki pracy z objawami ADHD w szkole, klasie, w domu).
  4. Pochwały, nagrody – jak kształtować pożądane zachowania.
  5. Techniki behawioralne umożliwiające redukcję zachowań niepożądanych – zasady i konsekwencje (w trakcie warsztatu próbujemy stworzyć konkretne przykłady zasad i konsekwencji).
  6. Systemy żetonowe w szkole, w klasie, w świetlicy.

Szkolenie obejmuje 16 lub 20 godzin dydaktycznych

Cena:

3900 zł – 16 h/grupa
4800 zł – 20 h/ grupa

Informacje:

tel.: 22 428 44 26, odn@cbt.pl