Proces diagnozy dziecka z zaburzeniami eksternalizacyjnymi – ADHD, zaburzenia zachowania w PPP, gabinecie psychologa

Szkolenie skierowane jest do:

  • Dyrektorów szkół,
  • nauczycieli,
  • pedagogów oraz psychologów szkolnych,
  • osób zajmujących się diagnozowaniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.

Zakres szkolenia:

W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się modelem diagnozowania zaburzeń eksternalizacyjnych – ADHD, zachowań opozycyjno – buntowniczych, zaburzeń zachowania w oparciu o klasyfikacje diagnostyczne ICD-10 i DSM-IVTR. Szczególny nacisk kładziony jest na omówienie i przećwiczenie wykorzystania kwestionariuszy do ustrukturyzowanego wywiadu w kierunku ADHD i problemów z zachowaniem (kwestionariusze znajdują się w materiałach szkoleniowych). W trakcie zajęć prezentowane są materiały filmowe oraz aktywne ćwiczenia uczestników w wypełnianiu kwestionariuszy ustrukturyzowanego wywiadu. W ostatnim bloku omawiane jest praktyczne różnicowanie ADHD od zachowań opozycyjnych i zaburzeń zachowania.

Forma:

Zajęcia mają charakter wykładowo – warsztatowy (wstęp teoretyczny, prezentacja i omówienie przypadków, ćwiczenia praktyczne w stosowaniu ustrukturyzowanych wywiadów i skal, praca indywidualna i w grupach, prezentacje multimodalne).

Program szkolenia:

  • Omówienie modelu diagnozy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i innych zaburzeń eksternalizacyjnych.
  • Pułapki diagnostyczne w trakcie diagnozy ADHD, ODD, CD, możliwość użycia kwestionariuszy i testów. Podstawy diagnostyki różnicowej.
  • Omówienie diagnozy ADHD, ODD, CD przy pomocy kwestionariusza ustrukturyzowanego wywiadu oraz KSADS-PL.
  • Ćwiczenia praktyczne w użyciu kwestionariusza ustrukturyzowanego wywiadu w kierunku ADHD i zaburzeń zachowania (ODD, CD), ćwiczenia z diagnozy różnicowej.

Szkolenie obejmuje 10 godzin dydaktycznych

Cena:

2900 zł

Informacje:

tel.: 22 428 44 26, odn@cbt.pl