Program szkoleniowy: ADHD, zachowania niepożądane – diagnoza, metody postępowania – cegiełki edukacyjne

Szkolenie skierowane jest do:

 • Dyrektorów szkół,
 • nauczycieli,
 • pedagogów oraz psychologów szkolnych.

Forma:

 • Wstęp teoretyczny,
 • prezentacja i omówienie przypadków,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • praca indywidualna i w grupach,
 • prezentacje multimedialne,
 • materiały edukacyjne i pomoce do pracy w szkołach.

Zakres szkolenia:

Jest to klasyczne szkolenie na temat pracy z dzieckiem z ADHD w klasie i w szkole, rozbudowane na kilka bloków modułowych, z których każdy może funkcjonować samodzielnie – w porównaniu z warsztatem całościowym jest prezentowana dużo większa ilość materiału praktycznego oraz ćwiczeń. Dodatkowym elementem jest cegiełka edukacyjna na temat radzenia sobie z wybuchem agresji impulsywnej u dziecka na terenie szkoły i domu. Każda cegiełka edukacyjna może być zamawiana samodzielnie lub można tworzyć własne, w zależności od potrzeb (prosimy zwrócić uwagę na kilka praktycznych wskazówek poniżej).

Program szkolenia:

 1. Wykład wstępny na temat ADHD – obraz kliniczny, typowe objawy, przyczyny (etiologia), częstość (epidemiologia), podstawy diagnozy i leczenia – 2 godziny warsztatowe.
 2. Behawioralne i poznawcze techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD” (opcje ułatwienia, w trakcie warsztatu omawiane są konkretne techniki pracy z objawami ADHD w szkole, klasie, w domu – 4 godziny warsztatowe.
 3. Techniki behawioralne umożliwiające redukcję zachowań niepożądanych – zasady i konsekwencje (w trakcie warsztatu próbujemy stworzyć konkretne przykłady zasad i konsekwencji) – 4 godziny warsztatowe.
 4. Techniki behawioralne sprawiające, by sprzątanie stało się nagrodą ,a dziecko i mąż kochali wyrzucać śmiecie – zauważanie pozytywów, pochwały, nagrody – 2 godziny warsztatowe.
 5. Systemy żetonowe w szkole, w klasie, świetlicy, jak włączać do pracy systemami żetonowymi rodziców. W trakcie warsztatów prezentujemy konkretne systemy działające w szkołach, dużo materiałów edukacyjnych, ćwiczenia praktyczne – 4 godziny warsztatowe.
 6. Zachowania agresywne – podział. Co zrobić w sytuacji, gdy w szkole dochodzi do zachowań związanych z agresją impulsywną – jak najszybciej zakończyć trudne zachowanie – 2 godziny warsztatowe.

Uwagi praktyczne:

 1. Cegiełka edukacyjna 2 wymaga wiedzy z cegiełki edukacyjnej 1.
 2. Używanie samych zasad i konsekwencji bez pracy na pozytywnej motywacji grozi nasileniem zachowań opozycyjnych.
 3. W przypadku pracy nad wybuchem impulsywnym odwołujemy się do wiedzy z cegiełek 3 + 4.

Liczba godzin:

2 lub 4 w zależności od cegiełki edukacyjnej – cały program 18 godzin dydaktycznych.

Cena:

za 18 h – 4350 zł (cena za grupę)

Informacje:

tel.: 22 428 44 26, odn@cbt.pl