Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u młodzieży – czy na pewno moda?

Szkolenie skierowane jest do:

 • Dyrektorów szkół,
 • nauczycieli,
 • pedagogów,
 • psychologów szkolnych,
 • pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych,
 • terapeutów oraz osób zainteresowanych przedstawianą tematyką.

Forma:

Warsztaty z elementami wykładu.

Program szkolenia:

 1. Skala problemu samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży
 2. Charakterystyka zjawiska: rodzaje, formy, funkcje samouszkadzania
 3. Samouszkadzania a próby samobójcze i próby parasamobójcze
 4. Czynniki ryzyka samouszkodzeń u dzieci i młodzieży
 5. Społeczny odbiór samouszkodzeń, trudności osób pomagających
 6. Postępowanie w przypadku ujawnienia zachowań samouszkadzających
 7. Badanie funkcji samouszkodzeń jako pierwszy etap pracy terapeutycznej
 8. Wybrane metody pracy z samouszkadzaniem u dzieci i młodzieży
 9. Działania profilaktyczne szkoły

Szkolenie obejmuje:

 • 4 – 6 godzin dydaktycznych – nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne
 • 8 – 14 godzin dydaktycznych – psycholodzy, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych
 • 2-4 godziny dydaktyczne – spotkanie dla rodziców

Cena:

od 1300 zł – do 4750 zł (za grupę)

Spotkanie dla rodziców:

od 590 zł – 1180 zł

Informacje:

tel.: 22 428 44 26, odn@cbt.pl