Zespół Aspergera (cechy autystyczne) – diagnoza, terapia, modyfikacja zachowań

Szkolenie skierowane jest do:

  • Nauczycieli,
  • pedagogów oraz psychologów szkolnych,
  • pracowników poradni.

Forma:

Zajęcia mają charakter wykładowo – warsztatowy.

Program szkolenia:

  1. Zapoznanie z kryteriami diagnostycznymi (ICD-10, DSM-IV), omówienie przyczyn i rokowania oraz uwrażliwienie na specyfikę funkcjonowania dziecka z Zespołem Aspergera,
  2. Omówienie podstawowych metod diagnostycznych i elementów różnicowania (omówienie najczęstszych problemów diagnozy różnicowej m.in. z autyzmem dziecięcym, ADHD, OCD, ODD),
  3. Propozycja specyficznych metod pracy ukierunkowanych na wyrównywanie deficytów charakterystycznych dla zaburzenia,
  4. Omówienie metod służących modelowaniu zachowań (metody wzmacniające i wygaszające zachowania – modyfikacje podstawowych metod behawioralnych).

Szkolenie obejmuje 10 godzin dydaktycznych

Cena:

2600 zł/ grupa

Informacje:

tel.: 22 428 44 26, odn@cbt.pl