Warunki ogólne szkoleń

Warunki ogólne szkoleń

 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT zapewnia pełną obsługę szkolenia, zgodnie z wynegocjowanymi warunkami. Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu doskonalącego lub kwalifikacyjnego, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. W wypadku konieczności wystawienia duplikatu zaświadczenia, np. z powodu nieczytelnego podania danych lub na życzenie osoby szkolącej się, Centrum CBT pobiera opłatę w wysokości 20 złotych
 2. Wstępnym warunkiem organizacji szkolenia jest odesłanie podpisanego „Potwierdzenia zamówienia szkolenia” listem poleconym  lub faksem na adres Centrum CBT. Kwestionariusz przygotowuje NPDN Centrum CBT po wstępnym ustaleniu warunków szkolenia.
 3. Opłata za planowane szkolenie powinna znaleźć się na koncie Centrum CBT przynajmniej w dniu poprzedzającym szkolenie, chyba że strony postanowią inaczej. W momencie rozpoczęcia szkolenia negocjacje cenowe nie są możliwe.
 4. Ceny podane w ofercie są cenami całkowitymi. Jedynie ceny wykładów, prowadzonych poza Warszawą, zostają powiększone o koszty dojazdu (ryczałt za samochód zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem, cena biletów kolejowych II klasy itp.) oraz ewentualnego noclegu.
 5. Centrum CBT zastrzega sobie możliwość nierozpoczęcia szkolenia w wypadku braku potwierdzenia zapłaty za szkolenie.
 6. Grupa warsztatowa może liczyć do 30 osób. W przypadku mniejszej liczby osób na szkoleniu cena nie ulega zmianie. Przy mniejszej grupie istnieje jednak szansa przeprowadzenia większej ilości ćwiczeń praktycznych.

NPDN Centrum CBT zastrzega sobie prawo odmowy wystawienia zaświadczenia w przypadku nie spełnienia przez uczestnika szkolenia powyższego warunku. Formalnie jest to brak podpisu na liście obecności (osobno za każdy dzień szkolenia). Wykładowcy w czasie zajęć mają obowiązek zweryfikować obecność osób, które podpisały się na liście. W wypadku nieobecności osoby, która podpisała się na liście, wykładowca ma obowiązek zaznaczyć to na liście obecności jako nieobecność danej osoby. W takim wypadku NPDN Centrum CBT traktuje to identycznie jak brak podpisu na liście obecności.

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".