Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM CBT

Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w populacji dzieci i młodzieży dotyczy około 10% populacji, co oznacza, że w Polsce ponad 600 tys. dzieci i młodzieży poniżej 18 r.ż. wymaga zapewnienia profesjonalnej opieki. Taką profesjonalną pomoc, w postaci wparcia psychologicznego lub psychoterapeutycznego, a także opieki lekarza psychiatry zapewnia obecnie Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT, w której świadczymy bezpłatne, refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) usługi. Stanowi ona rozwinięcie misji naszego ośrodka – budowania najwyższych standardów opieki psychologiczno-psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Nasz zespół to specjaliści o bardzo wysokich kompetencjach i wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą (psycholodzy, psycholodzy kliniczni, certyfikowani psychoterapeuci oraz specjaliści psychoterapii dzieci i młodzieży, specjaliści psychiatrii dzieci i młodzieży), stale dokształcający się, ale także szkolący młode kadry. Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty naszej Poradni.

W Poradni CBT oferujemy:

 • Porady psychologiczne: wsparcie psychologiczne, spotkania psychoedukacje
 • Psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży
 • Porady lekarza specjalisty psychiatry dzieci i młodzieży: konsultacje diagnostyczne, leczenie farmakologiczne, porady terapeutyczne i kontrolne

Do kogo kierowana jest pomoc w CBT:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Młodzieży do 18 r.ż.

Kiedy warto zwrócić się o pomoc w Poradni CBT:

 • Jeśli lekarz pediatra, neurolog lub innej specjalności zlecił udanie się do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży z powodu podejrzenia u dziecka: całościowych
  lub specyficznych zaburzeń rozwoju, zaburzeń zachowania, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń psychotycznych, niespecyficznych trudności w nauce lub relacjach społecznych, nadpobudliwości psychoruchowej, innych zaburzeń emocjonalnych.
 • Jeśli u dziecka obserwujemy trudności w relacjach z rówieśnikami, problemy z dostosowaniem się do zasad obowiązujących w przedszkolu lub szkole, trudności w nauce, niepokojącą zmianę nawyków (np. żywieniowych), problemy ze snem, lęk i niepokój utrudniający mu codzienne funkcjonowanie, izolowanie się od rodziny i rówieśników, zachowania agresywne lub autoagresywne (np. samookaleczenia), obniżenie nastroju, nadmierną nadpobudliwość, nieprawidłowy i nieadekwatny do wieku rozwój.
 • Kiedy jako Rodzice lub Opiekunowie potrzebujemy wparcia w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi lub związanymi ze zmianą zachowania lub chorobą dziecka

Jak umówić wizytę:

 • Na wizytę można zapisać się osobiście na miejscu, w rejestracji przychodni lub telefonicznie.
 • Skierowanie nie jest wymagane!

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".