Sławomir Urmański

Psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia, diagnosta

Słąwomir Urmański

Miejsca przyjmowania:

Pracuje z:

  • dziećmi i młodzieżą od 9 lat
  • dorosłymi

Dodatkowo:

  • intelekt (Stanford-Binet 5), testy pod kątem ADHD/ADD, ADI-R, diagnoza pod kątem autyzmu (bez ADOS)

Prowadzi wizyty w języku angielskim.

Obszary specjalizacji

Doświadczenie i kompetencje

Psycholog, w trakcie 4-letniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Pracownik dydaktyczny w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci i młodzieży oraz prowadzi psychoterapię indywidualną.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad psychologami, psychoterapeutami i terapeutami środowiskowymi pracującymi w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Centrum CBT.

Absolwent studiów podyplomowych „Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych „Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju i zachowania”.

Absolwent wielu kursów i szkoleń, min. w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I i II stopień), Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży (Centrum CBT), Treningu Zastępowania Agresji, metody Kids’ Skills, Dialogu Motywującego, przeciwdziałania przemocy, metod diagnostycznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako psycholog w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum, psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej, członek zespołu ds. orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju, psycholog w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, obsesyjno-kompulsyjnymi, problemami adaptacyjnymi, ADHD, autyzmem, tikami, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, zaburzeniami zachowania, nieprawidłowo kształtującą się lub nieprawidłowo ukształtowaną osobowością, samookaleczeniami, trudnościami w nauce.

W Centrum CBT prowadzi również diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci i młodzieży. Udziela wsparcia rodzicom mającym trudności wychowawcze.

Swoją pracę poddaję regularnie superwizji.