dr n. med. Witold Pawliczuk

Psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Witold Pawliczuk

Miejsca przyjmowania:

Pracuje z:

  • dorosłymi
  • dziećmi i młodzieżą od 9 lat

Obszary specjalizacji

Doświadczenie i kompetencje

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej (decyzja o uznaniu dorobku), certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 268), superwizor aplikant (zakończyła szkolenie do uzyskania certyfikatu superwizora-dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, obecnie w procesie certyfikacji).

Ukończył studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pracował jako starszy asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i nauczyciel akademicki. Starszy asystent w Poradni Psychiatrycznej Samodzielnego Państwowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Współtwórca programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży w Oddziale Terapii Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie.

Prowadzi szkolenia w zakresie metod pracy z dziećmi z trudnościami i trudną młodzieżą oraz wsparcie psychologiczne i merytoryczne dla placówek socjalizacyjnych i terapeutycznych.

Wykładowca i superwizor-aplikant w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU (całościowy 4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej).

Wykładowca i superwizor-aplikant w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Wykładowca w szkoleniu z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.

Jego zainteresowania kliniczne obejmują zagadnienia zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń afektywnych, zaburzeń neurorozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD) oraz zaburzeń tikowych i zespołu Touretee’a.

W Poradni dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT prowadzi psychoterapię poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych, świadczy poradnictwo wychowawcze dla rodziców dzieci z ADHD, prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych.