terapia-indywidualnaTerapia indywidualna osób dorosłych prowadzona jest zgodnie z zasadami terapii poznawczo – behawioralnej.

Jest krótkoterminową, trwającą od kilku do dwudziestu kilku sesji, formą terapii nastawioną na rozwiązywanie aktualnych problemów poprzez zmianę zachowań (behawior) i myślenia (sfera poznawcza).

Wskazania do terapii:

  • depresje,
  • zaburzenia lękowe (napady paniki, lęk przed wystąpieniami publicznymi, nerwice natręctw),
  • zaburzenia związane ze stresem i psychosomatyczne,
  • problemy w relacjach z ludźmi, w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego,
  • zaburzenia psychotyczne,
  • zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja),
  • zaburzenia snu,
  • zaburzenia wieku podeszłego,
  • zaburzenia osobowości.