Psychiatria dzieci i młodzieży

Psychiatria dzieci i młodzieży

W Poradni dla Dzieci i Młodzieży nZOZ Centrum CBT oferujemy konsultacje i porady psychiatryczne oraz diagnozę psychiatryczną w obszarze całego spektrum zaburzeń wieku rozwojowego we wszystkich grupach wiekowych.

Obszarem naszego szczególnego zainteresowania jest pomoc dzieciom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i ich rodzicom, dzieciom i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzeniami emocjonalnymi (zaburzenia lękowe i nastroju), zaburzeniami tikowymi oraz z zaburzeniami rozwoju (w tym zespół Aspergera).

Diagnoza psychiatryczna i leczenie (zarówno farmakologiczne jak i psychoterapeutyczne) są zgodne ze standardami krajowymi, europejskimi i światowymi.

W poradni zatrudnieni są lekarze specjaliści psychiatrii dzieci i młodzieży, będący pracownikami wiodących ośrodków klinicznych (m.in. Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), posiadający rozległe doświadczenie w zakresie diagnozowania i terapii zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego oraz lekarze będący w trakcie specjalizacji.

Zespół pozostaje pod stałą i systematyczną superwizją Prof. dr n. med. Tomasza Wolańczyka, kierownika Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Organizacja spotkań:

Pierwszorazowa wizyta diagnostyczna trwa 1,5 godziny (90 min), zwykle potrzebne są co najmniej 2 takie wizyty. Kolejne wizyty: lekarska (np. związana z prowadzeniem i monitorowaniem leczenia farmakologicznego) – 0,5 godziny (30 min), terapeutyczna – 50 minut.

Prosimy o przygotowanie na pierwszą wizytę diagnostyczną następującego pakietu dokumentów:

 • całej dostępnej dokumentacji medycznej dziecka – książeczka zdrowia, aktualne badania (morfologia, EKG, próby wątrobowe) jeśli były wykonywane, wypisy i karty informacyjne ze szpitala, jeśli dziecko było wcześniej hospitalizowane, informacje i historie choroby dotyczące dotychczasowego leczenia psychiatrycznego, inne badania, które zostały wykonane, a mogą być istotne.
 • całej dostępnej dokumentacji psychologicznej (np. wyniki przeprowadzonych testów)
 • opinii szkolnych, jak również świadectw z poprzednich klas oraz zeszytów z klas obecnych (j. polski, matematyka)

Powyższa dokumentacja jest niezwykle pomocna w postawieniu prawidłowej diagnozy i przygotowaniu indywidualnego planu terapeutycznego, z drugiej strony pozwala skrócić czas przeznaczony na proces diagnostyczny.

Miejsce:

Siedziba poradni dla dzieci i młodzieży nZOZ Centrum CBT, ul. Wołodyjowskiego 74 (przy metrze Wilanowska)

Informacje i zapisy:

Recepcja nZOZ Centrum CBT, Tel. 507 130 919, 22 853 20 50

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".