Terapia

Terapia

Celem diagnozy pedagogicznej jest określenie rodzaju i przyczyn niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez dziecko.

Brak adekwatnych do możliwości intelektualnych osiągnięć w nauce, często wiąże się z występowaniem tzw. specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), których przyczyną są nieprawidłowości w zakresie funkcji wzrokowych i słuchowych, zaburzenia i opóźnienia rozwoju ruchowego, zaburzenia procesu lateralizacji oraz zaburzenia rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych. Terapia pedagogiczna (inaczej reedukacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) to system zintegrowanych, zaplanowanych i zindywidualizowanych działań, które mają na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym powyższe nieprawidłowości. Celem terapii pedagogicznej jest kształtowanie takich właściwości psycho-fizycznych, dzięki którym dziecko może osiągnąć optymalny dla siebie rozwój oraz opanować podstawowe wiadomości i umiejętności szkolne oraz wprowadzenie zmian w zakresie sfery poznawczej, emocjonalno-społecznej, a także rekonstrukcja systemu wiedzy i umiejętności.

Do zadań terapii pedagogicznej należy:

 • stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • kompensowanie stwierdzonych niedoborów rozwojowych,
 • eliminowanie braków dydaktycznych,
 • korygowanie nieprawidłowości w przebiegu procesów i funkcji psychicznych.

Pedagodzy, którzy prowadzą terapaię pedagogiczną w Poradni dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT to wykwalifikowani terapeuci pedagogiczni z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się diagnostyką specyficznych trudności w uczeniu się i konstruowaniem indywidualnych programów terapeutycznych, ukierunkowanych na wyrównanie występujących problemów.

Diagnoza pedagogiczna

Badanie pedagogiczne zazwyczaj realizowane jest w czasie jednej 1,5 godz. (90 min) wizyty, w szczególnych przypadkach w celu pogłębienia diagnozy może zaistnieć konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań, co wiąże się z umówieniem się na kolejną wizytę.

Na pierwszą wizytę dziecko powinno zgłosić się z:

 • aktualnym badaniem psychologicznym (max sprzed 1 roku),
 • opinią sporządzaną przez nauczyciela uczącego języka polskiego, matematyki (w zależności od obserwowanych problemów),
 • zeszytami szkolnymi z ostatnich 2-3 lat nauki, pracami pisemnymi i klasowymi dziecka.

W sytuacji gdy dziecko do tej pory nie było badane psychologicznie, istnieje konieczność wykonania go przed zgłoszeniem się na badanie pedagogiczne. W Poradni dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT oferujemy możliwość wykonania pełnej, wymaganej diagnostyki psychologicznej (patrz: Diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna). Badanie pedagogiczne zakończone jest sporządzeniem opinii psychologiczno-pedagogicznej.

Terapia:

Prowadzimy terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży w każdej grupie wiekowej (dzieci ze szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i licealna), w tym ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie, warsztaty orograficzne, ćwiczenia poprawiające sprawność ręki i czytelność pisma. Spotkania trwają po 50 min. Dla każdego dziecka dobierany jest indywidualny program terapeutyczny oraz indywidualne metody dydaktyczne.

Informacje i zapisy:

Rrecepcja Centrum CBT, tel.: 507 130 919, 22 853 20 50

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".