Warsztaty dla rodziców dzieci z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej (ADHD)

Warsztaty dla rodziców dzieci z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej (ADHD)

Warsztaty dla rodziców dzieci z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej (ADHD)

Informacje i zapisy:

Recepcja NZOZ Centrum CBT, Tel. 507 130 919, 22 853 20 50

Założenia warsztatów:

Zarówno kłopoty z koncentracją uwagi jak i problemy z impulsywnością i nadruchliwością często są mylone z celowym, niepożądanym („niegrzecznym, złym”) zachowaniem dziecka. Dlatego też jednym z podstawowych zasad pracy z dzieckiem z ADHD jest przekonanie rodziców, że objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej nie są winą dziecka, jego rodziców czy nauczycieli. Pacjent z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej wymaga pomocy w tych sferach życia, które są zaburzone przez objawy.

Dziecko z ADHD ma osiągać te same cele, co jego rówieśnicy, ale przy większym nakładzie pracy swojej i ważnych dorosłych (rodziców i nauczycieli). Objawy ADHD trwają latami. Nie można żadnymi terapeutycznymi metodami doprowadzić do ich całkowitego ustąpienia, a jedynie do lepszego funkcjonowania dziecka pomimo ich obecności. Dlatego też tak ważna jest z jednej strony farmakoterapia stosowana zgodnie z zasadami „medycyny opartej na faktach” (u dzieci z ciężkim nasileniem zespołu nadpobudliwości), jak i wieloletnie prowadzenie poszczególnych metod wsparcia, mających na celu nie spowodowanie zniknięcia objawów, ale nie dopuszczenie do powstania powikłań.

Proponowany przez wytyczne AACAP, NICE, Europejskiej Grupy Roboczej ds. ADHD, projekt postępowania zakłada, że leczenie ADHD jest postępowaniem wielokierunkowym, obejmującym zarazem oddziaływania terapeutyczne, jaki i stosowanie farmakoterapii. Znajdujące się w powyższych algorytmach treningi rodzicielskie i interwencje behawioralne w rodzinie wydają się metodą efektywną w pracy z dziećmi z zespołem nadpobudliwości i ich rodzinami i należą do podstawowych oddziaływań terapeutycznych.

Cel terapeutyczny:

Cel warsztatów dla rodziców jest z natury wieloaspektowy. Nierozsądne byłoby oczekiwać, że objawy ADHD mające podłoże neurologiczne, mogą zostać wyeliminowane przez terapię środowiskową. Skuteczność interwencji behawioralnych w przedszkolu i szkole głównie przejawia się w lepszej akceptacji i kontroli osiowych objawów ADHD przez rodziców w domu i środowisku rodzinnym. Oprócz wpływu na pierwotne objawy ADHD, warsztaty dla rodziców mogą pomóc:

 • w redukcji innych zachowań problemowych,
 • zapobiec wtórnym objawom zaburzenia pozycyjno-buntowniczego
 • jeśli wymienione problemy zostaną poddane lepszej kontroli, dziecko z ADHD dozna mniejszej ilości niepowodzeń, frustracji i krytyki, co może dać mu więcej wiary we własne siły, poprawić nastrój i wpłynąć na poprawę funkcjonowania społecznego.

W trakcie warsztatów rodzice uczą się w odmienny sposób postępować ze swoimi dziećmi. Zastępują sposób wychowania polegający na wymuszaniu zachowań, uczeniem zachowań prospołecznych. Rodzice mają za zadania wprowadzać w domu metody, których nauczyli się na sesji. Rodzice uczą się skupiać na zachowaniach pożądanych, zamiast na niepożądanych. Rodzice uczą się stosowania konkretnych technik behawioralnych.

Uważa się, że treningi rodzicielskie mają za zadanie zachęcić rodzica do:

 • nabywania wiedzy na temat wspierania dziecka w sytuacjach społecznych,
 • używania metod ułatwiających funkcjonowanie dziecka z jego objawami,
 • bycia osobą organizującą działania dziecka i wspierającą je w interakcjach społecznych.

Według wstępnych obserwacji i analizy zadań domowych prezentowanych na poszczególnych spotkaniach stwierdzono, że zapoznanie rodziców z całą gamą oddziaływań pozwala im bardziej różnorodnie podejść do rozwiązywania trudności wychowawczych, dostrzegać zachowania dziecka w szerszym kontekście, rozpoznawać przyczyny i konsekwencje różnych reakcji swoich i dziecka, wprowadzić spójny i czytelny dla dziecka system zasad i konsekwencji, świadomie wykorzystywać wzmocnienia pozytywne-przez zastosowanie pochwał i nagród.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

 • Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.
 • Behawioralne i poznawcze techniki radzenia sobie z objawami ADHD
 • Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej i wiążącego się z nią trudnego zachowania
 • Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie
 • Rygorystyczne przestrzeganie norm, zasad.
 • Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej.
 • Komunikacja rodzic-dziecko-szkoła.

Osoby prowadzące:

Zespół terapeutów nZOZ Centrum CBT

Liczebność grupy:

12-15 par rodzicielskich

Organizacja zajęć:

Zajęcia prowadzone są w formie weekendowej (4 soboty)

Koszt całkowity:

600 zł za parę rodzicielską

Miejsce:

Poradnia dla dzieci i młodzieży NZOZ Centrum CBT, ul. Wołodyjowskiego 74 (przy metrze Wilanowska)

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".