Zasady przyjęć do poradni dla dzieci

Szanowni Państwo, w celu usprawnienia pracy i zapewnienia jak najwyższej jakości usług, w NZOZ Centrum CBT zostały wprowadzone następujące zasady przyjęć:

 • Wizyty można umówić osobiście lub telefonicznie wyłącznie w recepcji poradni.
 • Pierwsza wizyta jest wizytą diagnostyczną i zazwyczaj trwa 90 min. Na pierwszą wizytę prosimy o przygotowanie następującego pakietu dokumentów:
  – całej dostępnej dokumentacji medycznej dziecka – książeczka zdrowia, aktualne badania (morfologia, EKG, próby wątrobowe), jeśli były wykonywane, wypisy i karty informacyjne ze szpitala, jeśli dziecko było wcześniej hospitalizowane, informacje i historie choroby dotyczące dotychczasowego leczenia psychiatrycznego, inne badania, które zostały wykonane, a mogą być istotne.
  – całej dostępnej dokumentacji psychologicznej (np. wyniki przeprowadzonych testów)
  – opinii szkolnych, jak również świadectw z poprzednich klas oraz zeszytów z klas obecnych (j. polski, matematyka);

Powyższa dokumentacja jest niezwykle pomocna w postawieniu prawidłowej diagnozy i przygotowaniu indywidualnego planu terapeutycznego, z drugiej strony pozwala skrócić czas przeznaczony na proces diagnostyczny;

 • Kolejne wizyty są wizytami lekarskimi (czas trwania 25 min) lub psychoterapeutycznymi (czas trwania 50 min);
 • Wizyta jest potwierdzana telefonicznie przez recepcję, przypomnienie o wizycie jest wysyłane dzień wcześniej w formie sms-ów. Brak sms-a nie oznacza, że wizyta została odwołana;
 • Odwołanie wizyty następuje na życzenie klienta.
 • Bardzo prosimy Państwa o potwierdzanie lub odwoływanie wizyt telefonicznie lub wiadomością sms na numery telefonów recepcji;
 • Niestawienie się na wizytę lub odwołanie wizyty w dniu, kiedy ma się ona odbyć skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50 % kosztów danej wizyty;
 • Spóźnienie się na wizytę nie oznacza, że zaplanowana wizyta odbędzie się w pełnym wymiarze czasowym przewidzianym na wizytę;
 • Należność za wizytę winna być opłacona przed wejściem do gabinetu;
 • Brak możliwości opłaty za daną wizytę musi być konsultowany z terapeutą. Należy ustalić termin, kiedy zostanie uiszczona płatność. Jeżeli klient zalega z opłatą za trzy wizyty, dalsze wizyty zostają zawieszone do czasu uregulowania zadłużenia;
 • Wymagane jest by pacjent leczony farmakologicznie i pozostający pod opieką poradni, zgłaszał się na wizyty lekarskie co najmniej raz na 3 miesiące. Istnieje możliwość przedłużenia leczenia farmakologicznego w ramach tzw. wizyty kontrolnej, pod warunkiem, że przerwa między wizytami nie przekracza 3 miesięcy;
 • Klient może wystąpić z prośbą o wydanie opinii lub opisu przeprowadzonych testów i badań. Czas przygotowania opinii lub opisu to 2 tygodnie od momentu wykonania badań lub złożenia zapotrzebowania.
 • Klient, który umówił wizytę pierwszy raz zobowiązany jest do jej potwierdzenia lub odwołania dwa dni przed terminem wizyty. Brak potwierdzenia wizyty skutkować będzie jej anulowaniem.
close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".