Informacje i zapisy: eczajka@cbt.pl, tel.: 22 428 44 26

Czas trwania:

60 godzin dydaktycznych

Terminy zajęć:

Blok I – 14-15 marca 2020 r.
Blok II – 18-19 kwietnia 2020 r.
Blok III – 23-24 maja 2020 r.

Cena: 1800 zł/osoba

Treści nauczania:

 • Teoria i praktyka w modelu poznawczo-behawioralnym, założenia, zastosowania, skuteczność i naukowe postawy terapii poznawczo-behawioralnej.
 • Relacja terapeutyczna w terapii poznawczo-behawioralnej w zależności od wieku pacjenta.
 • Diagnoza zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego z uwzględnieniem konceptualizacji poznawczo-behawioralnej pacjenta w wieku rozwojowym.
 • Terapia i techniki poznawcze.
 • Terapia behawioralna – techniki, relaksacja.
 • Eksperyment behawioralny.

Wykaz umiejętności praktycznych w zakresie nabytej wiedzy:

Oczekuje się, że po ukończeniu kursu osoba specjalizująca się będzie posiadała:
 • Umiejętność nawiązywania relacji terapeutycznej z pacjentami w wieku rozwojowym oraz funkcjonowania w relacji psychoterapeutycznej.
 • Umiejętność ustalania kontraktu terapeutycznego.
 • Umiejętność wyznaczenia tempa pracy i efektywnego wykorzystania czasu.
 • Umiejętność nawiązywania i podtrzymywanie współpracy.
 • Umiejętność zbierania informacji niezbędnych do tworzenia konceptualizacji pacjenta i jego problemu.
 • Umiejętność konceptualizacji poznawczo-behawioralnej.
 • Umiejętność tworzenia wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta, konstruowanie hipotez diagnostycznych i terapeutycznych oraz ich weryfikacja.
 • Umiejętność formułowania celów terapeutycznych i planowania adekwatnych interwencji terapeutycznych.
 • Umiejętność stosowania strategii ukierunkowanych na wprowadzenie zmiany, w tym stosowania technik poznawczych, behawioralnych, prowadzenia eksperymentu behawioralnego.
 • Umiejętność koncentrowania się na kluczowych przekonaniach i zachowaniach pacjenta, ukierunkowanego dochodzenia do prawdy.
 • Umiejętność rozpoznawania czynników wpływających na konieczność modyfikacji postepowania.
 • Umiejętność przewidywania trudności i pracy nad motywacją pacjenta i jego rodziny.

Osoby prowadzące – dr n. med. Witold Pawliczuk, mgr Katarzyna Szamburska – Lewandowska

 

POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy

POBIERZ