Tytuł najnowszego wydania czasopisma („Nowe diagnozy – stare problemy”) został wybrany nieprzypadkowo. Koncentruje się bowiem wokół rozpoznań, które albo nie były obecne w systemach diagnostycznych, albo były kodowane w obrębie różnych kategorii, a które w najnowszych klasyfikacjach zostały ujęte w odrębnej kategorii zaburzeń związanych z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym (m.in trichotillomania, dysmorfofobia, zaburzenie zbieractwa, dermatillomania, zaburzenie węchowe odnoszące).

Oprócz bogatego materiału teoretycznego, prezentujemy opisy przypadków wraz z przykładami terapii pacjentów cierpiących na niektóre z opisywanych zaburzeń.

Dodatkowo numer został wzbogacony o występujący w wielu zaburzeniach problem perfekcjonizmu, któremu zostały poświęcone dwa artykuły wydania.

Zwieńczeniem numeru jest artykuł prezentujący model teoretyczny oraz opis przypadku pracy z samouszkodzeniami.

 

Pobierz spis treści