Siódmy numer czasopisma poświęcony jest w całości zaburzeniom psychosomatycznym, stanowiącym ze względu na wysoki stopień skomplikowania, duże wyzwanie w pracy terapeuty. Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu tego typu zaburzeń została potwierdzona w licznych badaniach i publikacjach. W numerze, oprócz konceptualizacji przypadków i opisu prowadzonych terapii, zamieszczone zostały artykuły dotyczące współwystępowania zjawisk z obszarów intrapsychicznych i chorób somatycznych.

 

Pobierz spis treści