Bieżące sprawy dotyczące kursu:

  1. W trakcie I, II i III roku kursu dopuszczalne jest 30 godz. nieobecności bez konieczności ich odrabiania.
  2. W trakcie IV (ostatniego roku kursu) dopuszczalne jest 20 godz. nieobecności.
  3. Odrabianie zaległych zajęć jest możliwe dopiero po uzgodnieniu terminu w Sekretariacie Szkoły. Zgłoszenia są przyjmowane jedynie drogą mailową.
  4.  Zajęcia zrealizowane bez zgody sekretariatu nie będą zaliczone.

 

Sekretariat Szkoły

czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00-16.00
w piątki sekretariat jest nieczynny.

Dnia 23.12.2019 sekretariat szkoły oraz biuro Centrum CBT-EDU są nieczynne 

ul. Wołodyjowskiego 74 a
02-724 Warszawa
e-mail: szkola@cbt.pl
tel. 22 428 44 26

W sprawie aktualnych terminów zajęć, prosimy o kontakt mailowy z sekretariatem: szkola@cbt.pl

Aktualny plan zajęć

POBIERZ

Podanie o zawieszenie kursu

POBIERZ
POBIERZ

Podanie o możliwość kontynuacji nauki powrót na kurs

POBIERZ