Specjalizacja Psychoterapia dzieci i młodzieży

SPECJALIZACJA PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ilość miejsc:

 • 24 osoby

Termin:

 • 24.02.2020-31.01.2024

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapia dzieci i młodzieży będzie realizowane przez Centrum CBT EDU w Warszawie, które jest ośrodkiem akredytowanym przez CMKP (Centrum Medyczne kształcenia Podyplomowego), do prowadzenia specjalizacji. Szkolenie realizowane jest w podejściu poznawczo-behawioralnym, zgodnie z programem specjalizacji w dziedzinie psychoterapia dzieci i młodzieży w podejściu poznawczo-behawioralnym (Wariant B), trwa 4 lata i obejmuje 1200 h szkolenia, poświęconego teorii i praktyce podejścia poznawczo-behawioralnego.

Na całość procesu specjalizacyjnego składa się 840 h zajęć teoretyczno-praktycznych (460 godzin zajęć teoretyczno-warsztatowych, przy czym nie mniej niż 220 godzin przeznaczonych jest na problemy psychoterapii dzieci i młodzieży, 280 godzin superwizji, przy czym co najmniej 100 godzin przeznaczonych na superwizję terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wieku rozwojowego, 100 h rozwoju osobistego) oraz 360 godzin stażu kierunkowego w placówkach zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem z użyciem psychoterapii.

W ramach programu POWER osoby specjalizujące się uzyskają finansowanie kosztów 740 h zajęć teoretyczno-praktycznych, w tym koszty opłat za uczestnictwo w szkoleniu, koszty noclegów oraz wyżywienia. Koszty realizacji 100 h rozwoju osobistego oraz 360 h stażu kierunkowego nie są finansowane w ramach programu.

Zasady dotyczące rekrutacji/sposobu kwalifikacji do szkolenia specjalizacyjnego z psychoterapii dzieci i młodzieży są tożsame z zawartymi w artykułach od 8 do 12 Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017 poz. 599). Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego (24 miejsca specjalizacyjne), a rekrutacja odbywa się przez System Monitorowania Kształcenia (SMK) w dniach 15.11-15.12.2019 r. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem oraz planem w/w szkolenia.

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".