terapia-praca-wlasnaTerapia własna, czyli praca nad osobistym rozwojem, jest niezbędnym elementem wiedzy i umiejętności każdego terapeuty. Warsztat ma umożliwić m.in.:

  • zastosowanie koncepcji poznawczej do rozumienia własnych schematów mogących mieć wpływ na relację terapeutyczną z pacjentem,
  • identyfikację i odpowiednie radzenie sobie z problemami wynikającymi z osobistego zaangażowania w terapię poznawczo-behawioralną,
  • rozpoznanie sytuacji, w których terapeuta powinien sam zwrócić się o profesjonalną poradę lub pomoc terapeutyczną.

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej suma odbytych w tym zakresie warsztatów terapii własnej obejmuje minimum 100 godzin.

Zalecane jest, aby część zajęć odbywała się w formie umożliwiającej poznanie przez uczestników zjawisk zachodzących w procesie grupowym.


Wszystkie osoby, które chciałyby uzupełnić zajęcia dotyczące rozwoju osobistego, zachęcamy do udziału w otwartych warsztatach pracy własnej: 

  • Trening interpersonalny (40 godz.) – 24-27 maja 2018 r. w godz. 9.00 – 19.00. Otwarty nabór do grupy.
  • Trening intrapsychiczny (40 godz.) – 5-8 lipca 2018 r. W Treningu intrapsychicznym udział mogą wziąć osoby, które zrealizowały trening interpersonalny – ZMIANA TERMINU: zaplanowany na ten termin trening nie odbędzie się. 

Ważne informacje:

  • Wymagana jest obecność przez wszystkie dni treningu, w pełnym wymiarze godzin,
  • Liczebność grup treningowych: minimalna liczba osób wymagana do rozpoczęcia treningu: 8 osób, maksymalna liczba: 14 osób,
  • O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń,
  • W przypadku braku wymaganej minimalnej liczby zgłoszeń terminy treningów ulegną zmianie,
  • Koszt udziału w jednym treningu: 1200 zł (300 zł należy wnieść w momencie przesłania zgłoszenia, na nr rachunku podany w formularzu zgłoszenia).
POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy 2018 TRENING INTERPERSONALNY

ddasd
Formularz zgłoszeniowy należy nadsyłać na adres edu@cbt.pl
POBIERZ
POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy 2018 TRENING INTRAPSYCHICZNY

ddasd
Formularz zgłoszeniowy należy nadsyłać na adres edu@cbt.pl
POBIERZ