Dermatillomania – skuteczna praca z pacjentem w podejściu poznawczo–behawioralnym

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów, psychologów, osób kształcących się w psychoterapii i wszystkich specjalistów zainteresowanych diagnozą i terapią dermatillomanii.

Cele szkolenia

  1. Dowiesz się czym jest dermatillomania, jak ją diagnozować oraz jak rozumieć specyfikę tego zaburzenia w paradygmacie poznawczo – behawioralnym.
  2. Nauczysz się w jaki sposób konceptualizować dermatillomanię.
  3. Poznasz skuteczne metody pomocy pacjentom cierpiącym na dermatillomanię oraz najczęściej stosowane w terapii techniki i procedury, takie jak trening reakcji konkurencyjnej, czy trening świadomości.

Ramowy program szkolenia

Szkolenie składa się z dwóch części (diagnoza i terapia) oraz dwóch modułów w każdej z nich (teoria i praktyka). Zapoznasz się z pełnym opisem terapii pacjenta cierpiącego na dermatillomanię – od diagnozy i całościowej konceptualizacji do konstruowania planu terapii i wdrażania konkretnych procedur. Poruszymy też kwestie relacji terapeutycznej oraz jej miejsca wśród technik stosowanych w terapii poznawczo–behawioralnej dermatillomanii.

Metody pracy

prezentacja, analiza studium przypadku, dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi

Organizacja szkolenia

Osoby, które chcą zapisać się na szkolenie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia oraz wpłatę na konto (szczegóły w formularzu).
Na dwa dni przed szkoleniem przesyłamy link do wydarzenia oraz materiały dydaktyczne.

Prowadzący:

Magister psychologii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB 1232).

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunku psychologia (spec. psychologia kliniczna), 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT EDU w Warszawie. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Radomiu i on-line. Zajmuje się psychoterapią poznawczo – behawioralną osób dorosłych i młodzieży (zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, obsesyjno – kompulsyjne i pokrewne, zaburzenia nastroju, odżywiania) oraz diagnostyką psychologiczną (funkcje poznawcze, osobowość, badania na broń). Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako psycholog w placówkach ochrony zdrowia (szpital psychiatryczny – oddziały psychiatrii ogólnej dla osób dorosłych, hospicjum) oraz współpracując z instytucjami zajmującymi się wspieraniem rozwoju i rehabilitacją (placówki opiekuńczo – wychowawcze, stowarzyszenia).

Obszarem jego zainteresowań jest psychoterapia poznawczo – behawioralna osób dorosłych, zaburzenia lękowe, obsesyjno – kompulsyjne, zaburzenia osobowości.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.