Diagnoza i studium przypadków – Cykl „ABC trudności seksualnych pary”

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów pracujących indywidualnie i z parami, którzy spotykają się z problematyką trudności seksualnych i pragną poszerzyć swój warsztat.

Grupa będzie liczyć maksymalnie 24 osoby, decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele szkolenia

  1. Dowiesz się jak rozpoznawać konkretne trudności seksualne w pracy z parą.
  2. Poznasz sposoby rozumienia problemu i pracy w obszarze seksualności pary.
  3. Nauczysz się tworzyć konceptualizację problemu seksualnego pary.

Ramowy program szkolenia

  1. Rozumienie powstawania i utrwalania się dysfunkcji seksualnych: model poznawczy,rola lęku i reakcji unikania (anxiety performance), mity seksualne.
  2. Wywiad seksuologiczny: treść, zasady zbierania, przeprowadzanie.
  3. Tworzenie konceptualizacji poznawczo-behawioralnej problemu seksualnego indywidualnego i pary.
  4. Układanie planu terapii problemu seksualnego indywidualnego i pary.
  5. Formułowanie eksperymentów behawioralnych na potrzeby terapii problemu seksualnego indywidualnego i pary.
  6. Praca z case study, interwizja przypadków z własnej praktyki.

Metody pracy

wykład, dyskusja moderowana, ćwiczenia grupowe, ćwiczenia indywidualne, lektura przed szkoleniem, praca własna.

Organizacja szkolenia

Na szkolenie zapisujemy się poprzez wypełnienie formularza i wpłatę na konto bankowe (numer w formularzu zgłoszenia).

Warsztat odbywać się będzie stacjonarnie w Warszawie, dokładną lokalizację podamy na tydzień przed szkoleniem.  

Prowadzący:

Psycholog, seksuolog kliniczny, terapeuta poznawczo-behawioralny

Psycholog, certyfikowany seksuolog kliniczny (Certyfikat PTS nr 112), certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny (Certyfikat PTTPB nr 224), akredytowany przez EABCT, absolwentka Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS oraz Wydziału Prawa UW.

Ukończyła szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej (CTPB we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre UK), 2-letnie studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej (CKP SWPS) akredytowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, a także kursy doszkalające z zakresu Seksuologii Klinicznej i Sądowej organizowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Uczestnik szkolenia w nurcie Terapii opartej na mentalizacji (MBT), 2-letniej Szkoły Psychoterapii Par i Rodzin (Laboratorium Psychoedukacji), pełny cykl szkoleń Terapii Schematów (ST) a także Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT) – zarówno indywidualnej (Intra) jak i par (Laboratorium Psychoedukacji). Obecnie w trakcie certyfikacji EFT (Emotionally Focused Couples Therapy).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Pracowni Seksuologii i Psychoterapii II Kliniki Psychiatrii WUM oraz w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym SWZPZPOZ w Warszawie.

Obecnie prowadzi praktykę prywatną, pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Warszawie dla Woli – Śródmieścia. Jest wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu seksuologii (AHE), prowadzi też szkolenia dla psychoterapeutów.

Należy do Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, PTTPB oraz ICEEFT (International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy). Pracuje pod regularną superwizją superwizorów PTP, PTS i PTTPB. Członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia EFT (PSEFT).

Autorka rozdziałów „Trudności seksualne w psychoterapii par” i „Psychoterapia awersji seksualnej” oraz współautorka rozdziału „Psychoterapia zespołów bólowych u kobiet” w publikacji Zaburzenia seksualne a psychoterapia poznawczo-behawioralna pod redakcją naukową dr n. hum. Marty Rawińskiej (Warszawa 2019). Redaktor naukowa przekładu książki dr Davida Schnarcha „Namiętne małżeństwo. Miłość seks i bliskość w stałych związkach” (Warszawa 2019).

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.