Konceptualizacja poznawczo-behawioralna pary

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do praktykujących psychoterapeutów oraz osób kształcących się w psychoterapii, które prowadzą lub chcą rozpocząć pracę terapeutyczną z parami.  

Grupa będzie liczyć maksymalnie 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele szkolenia

  • Poznasz, w jaki sposób przeprowadzić proces diagnostyczny pary, od konceptualizacji wstępnej po konceptualizację właściwą pary.
  • Dowiesz się w jaki sposób stawiać hipotezy na temat „czułych punktów” w systemach poznawczych partnerów.
  • Nauczysz się, jak identyfikować „czułe punkty” w systemach poznawczych partnerów oraz jakie jest ich znaczenie dla dynamiki interakcji w parze.
  • Nauczysz się jak planować strategiczne i taktyczne interwencje terapeutyczne.

Ramowy program szkolenia

  1. Wstępna konceptualizacja pary.
  2. Podstawowe obszary diagnozy pary.
  3. Narzędzia diagnostyczne.
  4. Identyfikacja „czułych punktów” w systemach poznawczych partnerów.
  5. Pogłębiona konceptualizacja pary.
  6. Stawianie hipotez na temat mechanizmów podtrzymujących problemy pary.

Kontynuacją szkolenia jest superwizja tematyczna dot. pracy z parami, która odbędzie się w drugiej połowie roku 2024. 

Metody pracy

Szkolenie ma charakter warsztatowy i będzie prowadzony metodami aktywnymi – odgrywanie ról, studia przypadków, ćwiczenia w parach i małych grupach. Prezentacje i wykłady będą ograniczone do minimum jako wprowadzenie do poszczególnych części szkolenia.

Organizacja szkolenia

Na szkolenie zapisujemy się oddzielnie poprzez wypełnienie formularza i wpłatę na konto.

Warsztat odbywać się będzie w systemie hybrydowym (można uczestniczyć osobiście lub zdalnie, w zależności od preferencji i możliwości), stacjonarnie w Warszawie, dokładną lokalizację podamy na tydzień przed szkoleniem oraz online, na platformie Zoom.

Prowadzący:

Lekarz psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB nr 8) oraz certyfikowany superwizor-dydaktyk (certyfikat PTTPB nr 8)

Psychiatra z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w Szpitalu Nowowiejskim,
a następnie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Początkowo pracowała w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej – praca z osobami przewlekle chorymi na schizofrenię i ich rodzinami. Brała udział w programach behawioralnych oddziaływań rehabilitacyjnych pod kierunkiem Andrzeja Axera i prof. Roberta Libermana oraz dr Joanny Meder. Ukończyła kurs terapii rodzin PTP pod kierunkiem prof. Ireny Namysłowskiej i staż w Instytucie Terapii Rodzin im. Ackermana w Nowym Jorku. W kolejnych latach pracowała jako specjalista psychiatra i ordynator Dziennego Oddziału Leczenia Zaburzeń Afektywnych II Kliniki IPiN pod kierunkiem prof. Stanisława Pużyńskiego. Od 2002 r. jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem dydaktykiem PTTPB. Z Centrum CBT związana jest od początku jego istnienia. Prowadzi indywidualną praktykę lekarską i psychoterapię osób dorosłych oraz par i małżeństw. W ramach Szkoły Centrum CBT EDU prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu zaburzeń afektywnych, zastosowań klinicznych genogramu oraz terapii par i małżeństw. Poza pracą kliniczną prowadzi liczne superwizje, grupowe w dużych i małych grupach oraz indywidualne.

Obszarem jej zainteresowań są zaburzenia osobowości, zaburzenia afektywne, terapia par i małżeństw.

Jest współautorką rozdziału „Diagnoza w poznawczo-behawioralnej terapii par” w publikacji: „Diagnoza par w różnych podejściach”.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.